วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

สรุป 7 วันก่อน-หลังสงกรานต์ เลยตาย 8 เจ็บ 70


ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ.เลย 7 วัน มีผู้เสียชีวิต 8 คน มากกว่าปีที่แล้ว 3 คน สาเหตุส่วนใหญ่เมาขับ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน  2560  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จ.เลย  สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560  ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 73 ครั้ง  มีผู้เสียชีวิต 8 คน ในพื้นที่อำเภอภูเรือ 2 คน  อำเภอเชียงคาน 2 คน  อำเภอปากชม 1 คน อำเภอเอราวัณ 1 คน  อำเภอท่าลี่ 1 คน  และอำเภอด่านซ้าย 1 คน   ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน  70 คน   

อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 3  อันดับแรกคือ อำเภอเมืองเลย 14 ครั้ง ,  อำเภอปากชม 10 ครั้ง  และอำเภอเชียงคาน  9  ครั้ง  ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ใช้จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ  สาเหตุไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา  และสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากทัศนวิสัยไม่ดี เนื่องจากฝนตกถนนลื่น  ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

 ขณะสถิติในช่วงเวลาเดียวกันของปืแล้ว  เกิดอุบัติเหตุจำนวน  61 ครั้ง เสียชีวิต 5 คน  และบาดเจ็บ 64 คน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น