วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เหลืองงามอร่ามแท้แลตะลึง ทุ่งปอเทืองทต.นาดินดำ (มีคลิป)


ที่หน้าเทศบาลตำบลนาดินดำ  อ.เมือง จ.เลย  ริมถนนสายเลย-นาด้วง  กิโลเมตรที่ 9  ด้วยความสวยงามของสภาพพื้นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลอยู่บนเนินเขา รูปแบบ ตัวอาคารสวยงาม อยู่ด้านหลังฉาก  เข้ากับทิวทัศน์ทุ่งดอกปอเทืองอย่างลงตัว  กลายเป็นจุดสนใจ ดึงดูดสายตาให้ผู้ที่สัญจรผ่านต่างชะลอรถดู  บางคนก็ลงมาถ่ายรูปกับทุ่งดอกปอเทืองกันอย่างเพลิดเพลิน   กลายเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ในแถบนี้


นายบุญส่ง  ม่วงนนทะศรี  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ   เปิดเผยว่า  ที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลตำบลนาดินดำแห่งใหม่นี้ มีเนื้อที่ 50 ไร่   อยู่ในช่วงปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ประจวบเหมาะกับที่ทางรัฐบาลได้เชิญชวนให้หน่วยงานราชการปลูกดอกไม้สีเหลืองประดับหน้าสำนักงาน  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยให้บานทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  ทางผู้บริหารเทศบาลฯ จึงได้มอบหมายให้นักวิชาการเกษตร ไปขอเมล็ดพันธุ์ต้นปอเทืองจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.เลย  มาปลูกพื้นที่ว่างรอบอาคารสำนักงาน  ซึ่งสภาพดินค่อนข้างแข็งมาก ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้น จึงถือโอกาสนี้ปรับปรุงดินด้วยต้นปอเทือง รวมพื้นที่ปลูกทั้งหมด 4 ไร่รองนายกเทศบาลตำบลนาดินดำกล่าวอีกว่า  นอกจากจะปลูกปอเทืองแสดงความจงรักภักต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว  ยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเมืองเลยไปโดยปริยาย  หลังจากต้นปอเทืองแก่ ดอกร่วงโรย ทางเทศบาลฯก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในปีต่อไป และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง เพื่อปรับปรุง บำรุงดิน เป็นปุ๋ยธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมีด้วย  นายกล่าว.  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น