วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

"อินทัช" ห่วงใยการศึกษาเด็กในชนบท ควงพล.อ.อ.ประจินลงพื้นที่มอบสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 3 ร.ร.ในจ.เลย
 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2561  เวลา 16.30 น.  พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ  ต.หนองหญ้าปล้อง  อ.วังสะพุง  จ.เลย  เพื่อส่งมอบโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อการศึกษา ให้กับ 3 โรงเรียนในพื้นที่  ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาสปี 2560 ดำเนินการโดยบริษัทอินทัช โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ  โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
 
 นายชลาลักษณ์  บุนนาค  ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทอินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  บริษัทฯได้สนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยในปีนี้ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อการศึกษาแก่สามโรงเรียนในจังหวัดเลย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ อำเภอวังสะพุง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย อำเภอเอราวัณ และโรงเรียนบ้านสวนปอ อำเภอภูหลวง เพื่อให้นักเรียน ครูในโรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่ดี สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับวัย รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด น่าอยู่ น่าเรียนมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขอนามัยที่ดี เรียนรู้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ ได้จัดทำโครงการร้านคาร์แคร์ เพื่อช่วยฝึกทักษะอาชีพในชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมีวิทยากรในท้องถิ่นมาให้ความรู้ด้านงานบริการล้าง อัด ฉีด เบื้องต้นนักเรียน 12 คนที่เข้าร่วมโครงการสามารถมีทักษะอาชีพเพิ่มเติม และสร้างรายได้ในอนาคต ทั้งนี้ ทางโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนใกล้เคียงนำรถมาใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊คของโรงเรียนอีกด้วย.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น