วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

จนท.ไฟป่าภูเรือ ออกทำความเข้าใจชาวบ้าน งดจุดไฟเผาป่า ฝ่าฝืนปรับ 2 แสน จำคุก 20 ปีจากการที่สภาพอากาศที่จังหวัดเลยร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอภูเรือ ที่มีสภาพภูมิประเทศร้อยละ 90 เป็นภูเขา  เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ป่าเป็นอย่างมาก
 
นายประมวล  ชวนจิต  หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูเรือ  ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือกับชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่รอบๆเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง  และอุทยานแห่งชาติภูเรือ  ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ที่สถานีควบคุมไฟป่าภูเรือดูแลรับผิดชอบ  โดยได้นำแผ่นพับ โปสเตอร์ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ทำการเกษตร  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการจุดไฟเผาป่า นอกจากนี้ยังได้นำประกาศจังหวัด เรื่อง  กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่า ซึ่งลงนามโดยนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

โดยประกาศฉบับดังกล่าวได้แจ้งให้ประชาชนทราบถึงบทลงโทษผู้จุดไฟเผาป่า  จำคุก 1-20 ปี  ปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท  มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 , พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ,  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 , พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 , พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  รวมถึงข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้นำป้ายข้อความรณรงค์ไม่ให้ประชาชนเผาป่า ไปติดตั้งไว้ตามริมถนนด้วย  ซึ่งการออกประชาสัมพันธ์ในปีนี้มีประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่าง ทำให้สถานการณ์ไฟป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบยังไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใด  ซึ่งปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันเกิดไฟป่าแล้วกว่า 8 ครั้ง  ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่สามารถลดภารกิจการดับไฟลงได้เป็นอย่างมาก.


x

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น