วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

นักเรียนทุนพระราชทานฯ ร.ร.นาด้วงวิทยา ปลื้มพ่อเมืองเลยเยี่ยมให้กำลังใจอย่างเป็นกันเอง
นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนโรงเรียนนาด้วงวิทยา อ.นาด้วง จ.เลย  ซึ่งเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จำนวน 2 คน คือด.ญ.ไพลิน บันทอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และน.ส.อารียา ศรีบุรินทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. จำนวน 1 คน คือ น.ส.พรพิมล วงษ์ป้อง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  


โดยพูดคุยและให้กำลังใจกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง  พร้อมชักชวนให้ฝึกทักษะอาชีพสร้างรายได้พิเศษในช่วงปิดภาคเรียน และระหว่างเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

ด้านด.ญ.ไพลิน บันทอน  บอกว่า อยากจะหารายได้พิเศษด้วยการเป็นครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทยให้น้องๆ ชั้นประถมศึกษาที่ตนเองชื่นชอบ ส่วนน.ส.อารียา ศรีบุรินทร์ และน.ส.พรพิมล วงษ์ป้อง บอกว่าอยากจะทำงานด้านจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์  หรืออะไรก็ได้ที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น