วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

เปิดสั่งจองเหรียญ 111 ปี ก่อตั้งเมืองเลย จำนวนจำกัด 111,111 เท่านั้น


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม ร.ศ. 126 (พ.ศ.2450)กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามแจ้งความกระทรวงมหาดไทยว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเหล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทย รวมหัวเมืองในมณฑลอุดรเข้าเป็นเมืองจัตวา คือ หัวเมืองต่างๆ แต่เดิมเรียกว่า บริเวณลำน้ำเหือง ให้เปลี่ยนชื่อ เรียกว่า “เมืองเลย” จึงถือเป็นวันประกาศตั้งเมืองเลย นับแต่นั้นมา นับได้ 111 ปี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โดยใช้ตราตั้งจังหวัดเลย เป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์ ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์แห่งสัจจะและไมตรีในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา กับพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตยาคนหุต (เวียงจันทน์) ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2103 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2106 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 111 ปี การประกาศตั้งเมืองเลย จังหวัดเลย


โดยประชารัฐจังหวัดเลย จึงได้ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก 111 ปี (รำฤก 111 ปี) ขึ้น ลักษณะเหรียญรูปกลมไข่ รูปเหรียญมีจุดไข่ปลา จำนวน 108 จุด หมายถึง มงคล 108 ประการ และเท่าจำนวนพระบางเมืองเลย หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ พระพุทธรูปที่ชาวเลยเคารพบูชา ด้านหน้าเหรียญประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 ด้านหลังเป็นรูปตราจังหวัดเลย ประกอบด้วย องค์พระธาตุศรีสองรักสีขาวและก้อนเมฆ ทุกเหรียญตอกรหัส ผลิตจำนวน 111,111 เหรียญ เท่านั้น โดยกำหนดนำขึ้นหิ้งเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวเลยที่มีต่อพระธาตุศรีสองรัก ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 กำหนดพิธีบวงสรวงที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลกลางจังหวัดเลย ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 วันที่ 8

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสั่งจองได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดเลย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ในราคาเหรียญละ 100 บาท เปิดจองตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4281-0601

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น