วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บายศรีฯต้นสะพุงใหญ่บ้านนาบอน 1 ใน 65 รุกขมรดกของแผ่นดินรัชกาลที่ 10เมื่อวันที่ 21  กรกฎาคม  2561  ที่บริเวณป่าสาธารณประโยชน์บ้านนาบอน  ต.ชัยพฤกษ์  อ.เมือง จ.เลย  ชมรมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูบ่อบิด-ชัยพฤกษ์  และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย  จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้นสะพุง หรือต้นเซียงใหญ่ หรือต้นยวงผึ้ง ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 65 รุกขมรดกของแผ่นดิน  โดยมีนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เป็นประธานพิธี  พร้อมด้วยพิธีเปิดให้ต้นเซียงใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย  โดยมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดด้วยนายสุรยุทธ  สุระท้าว ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูบ่อบิด-ชัยพฤกษ์ โดยชุมชนตำบลชัยพฤกษ์ กล่าวว่า  ต้นสะพุงหรือต้นเซียงใหญ่ต้นนี้มีอายุประมาณ 200 ปี มีขนาดเส้นรอบวงประมาณ 22 เมตร หรือขนาด 40 คนโอบ  ลำต้นสูงตระหง่าน แข็งแรง แผ่กิ่งก้านสาขา แตกใบเขียวชอุ่ม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผึ้งหลวงที่มาทำรังจำนวนมากตามกิ่งก้าน ป่าแห่งนี้เป็นป่าสาธารณะประโยชน์ มีเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านนาบอน หมู่ 7 พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นสำนักสงฆ์  ส่วนหนึ่งเป็นฌาปนสถาน และเป็นป่าชุมชน ซึ่งใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 4 หมู่บ้าน ในพื้นที่ป่าแห่งนี้ ยังมีต้นเซียงใหญ่อายุไล่เลี่ยกันอีกกว่า 10 ต้น

เมื่อปี 2560 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็น 1 ใน 65 รุกขมรดกของแผ่นดิน   เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ธ ผู้เปรียบดัง “ร่มโพธิ์ไทร”ของประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวบ้านนาบอน และชาวจังหวัดเลยเป็นอย่างมาก

ชาวบ้านและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยจึงได้ร่วมกันอนุรักษ์ดูแลรักษา เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์  เพื่อเผยแพร่เป็นความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับชุมชน พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน ต้นเชียงใหญ่นี้นับเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด ใจกลางเมืองเลยอยู่ใกล้แม่น้ำเลย เป็นมรดกทางธรรมชาติที่บอกเล่าเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติในชุมชนได้เป็นอย่างดี สร้างความภูมิใจให้แก่ชุมชนที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน  ซึ่งทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูบ่อบิด-ชัยพฤกษ์ โดยชุมชนตำบลชัยพฤกษ์ ได้เตรียมพร้อมให้บริการ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น