วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“หลวงพระบางงามแท้โอ้”ฉลองปีแห่งการท่องเที่ยวลาว 2018 เปิดเมืองงอยสุดสวยแหล่งเที่ยวใหม่เมื่อวันที่ 4-7 กรฏาคม 2561  แขวงหลวงพระบางจัดงาน “หลวงพระงามแท้โอ้” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองปีท่องเที่ยวลาว 2018   โดยได้เชิญนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมคณะเข้าร่วมงาน  ในการนี้ นายธรรมนูญ ภาคธูป  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) ได้นำคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากจังหวัดเลย หนองคาย  หนองบัวลำภู และอุดรธานี พร้อมด้วยสื่อมวลชน เดินทางไปร่วมงานครั้งนี้ด้วย


สำหรับพิธีเปิดงาน “หลวงพระบางงามแท้โอ้” มีขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ลานตลาดหัตถกรรม นครหลวงหลวงพระบาง มีท่านคำขัน  จันทะวีสุก  เจ้าแขวงหลวงพระบางเป็นประธานพิธีเปิด ภายในมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม  เทศกาลอาหารพื้นเมือง การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเมืองต่างๆในแขวงหลวงพระบาง หรือโอดอป  ท่ามกลางสื่อมวลจากนานาชาติ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ดร.สุดาพอน คมทะวง หัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรม และท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง กล่าวว่า เหตุที่ใช้ชื่องานว่า “หลวงพระบางงามแท้โอ้” คำว่า “แท้โอ้” เป็นคำสร้อยต่อท้าย คล้ายคำว่า “ก๋อ” ของเมืองเลย  โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของแขวงหลวงพระบาง เป็นส่วนหนึ่งของปีแห่งการท่องเที่ยวลาว 2018   ซึ่งมี 3 กิจกรรมหลัก คือ เทศกาลอาหาร ที่สะท้อนให้เห็นว่าหลวงพระบางมีเอกลักษณ์ด้านนี้ กิจกรรมที่ 2 คือ การสาธิตงานด้านศิลปะหัตถกรรม และวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง ส่วนกิจกรรมที่ 3 คือ การนำสื่อมวลชน บล็อกเกอร์จากประเทศต่างๆ ไปพบกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในหลวงพระบาง  พร้อมพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆ เช่น เมืองงอย ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามมาก ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวรองจากหลวงพระบาง ซึ่งกำลังจะเปิดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ


หัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรม และท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง กล่าวอีกว่า ส่วนในกรอบของโครงการสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างนั้น แขวงหลวงพระบางก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางประเทศไทย ซึ่งเน้นการท่องเที่ยวที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยมีคู่มือกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเดียวกัน ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นการทดลองกำหนดชุมชนที่มีความพร้อม โดยมีตัวชี้วัดอยู่ที่ความอยู่ดีมีสุขของชาวบ้าน กิจกรรมในครั้งนี้ ก็ได้เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งไทยและลาว ตามครองเส้นทางสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างมาร่วมเดินทางด้วย  สำหรับปีท่องเที่ยวลาวครั้งนี้ ได้คาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางเข้ามาหลวงพระบางมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว สูงสุดเป็นอับดับ 1-3  ในแต่ละปี

ดร.สุดาพอน กล่าวต่อไปว่า ส่วนเส้นทางการเดินทางโดยทางบก จากด่านสากลบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย ถึงนครหลวงพระบางถือว่ามีความสะดวกสบาย และปลอดภัยอีกเส้นทางหนึ่ง ไม่เฉพาะแค่นักท่องเที่ยวคึนไทยเท่านั้นที่จะใช้เส้นทางนี้มากขึ้น  แต่เชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวประเทศที่สามใช้เส้นทางนี้มากขึ้นด้วย หากเทียบศักยภาพกับเส้นทางอื่นๆแล้ว เส้นทางนี้ใช้เวลาสั้นกว่า เส้นทางไม่คดเคี้ยวมากเกินไป ขณะเดียวกัน แขวงไชยะบูลีที่เป็นทางผ่านก่อนเข้าสู่แขวงหลวงพระบางก็กำลังปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวไปพอสมควรแล้ว จึงขอเชิญชวนคนไทยมาเที่ยวหลวงพระบางให้มากๆ โดยเฉพาะชาวจังหวัดเลย ที่มี่ภาษา และประเพณีวัฒนธรรมที่คล้ายกัน  ดร.สุดาพอน  คมทะวง กล่าว

ทั้งนี้  ผู้จัดงานได้นำสื่อมวลชน บล็อกเกอร์ และผู้ประกอบการท่องเที่ยว เดินทางไปเที่ยวชมหมู่บ้านนายางใต้ เมืองน้ำบาก ที่เป็นหมู่บ้านชนเผ่าลื้อ ที่มีอาชีพทอผ้าฝ้ายเป็นอาชีพรองจากการทำนาทำไร่  และยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น โดยเป็นหนึ่งในหมู่ที่แขวงหลวงพระบางนำเข้าสู่ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง ที่กำลังทดลองให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ซึ่งเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะการกระจายรายได้ถึงชาวบ้านโดยตรงมากขึ้น ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชน

นอกจากนี้  ยังได้ผู้จัดงานได้นำสื่อมวลชน บล็อกเกอร์ และผู้ประกอบการท่องเที่ยว เดินทางไปเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติที่บ้านหนองเขียว หรือเมืองงอยใหม่ เมืองที่มีแม่น้ำอูไหลผ่าน ภูเขาสูงชัน ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ขณะเดียวกันยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ร่องรอยของสงครามอินโดจีนเมื่อปี พ.ศ.2507-2515.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น