วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สพป.เลย 1 โชว์งานวันอาเซียนสุดยิ่งใหญ่


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.เลย 1) จัดงาน INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 Loei Primary Educational Service Area Office 1 (บูรณาการวันอาเซียน ประจำปี 2561)  โดยมีดร.อัมพร  พินะสา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1 กล่าวว่า  สืบเนื่องจากวันที่  8  สิงหาคมของทุกปี  เป็นวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ สมาคมอาเซียน (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ถือเป็นวันสำคัญในการจัดกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ในแต่ละประเทศสมาชิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันอาเซียนนี้  ซึ่งได้จัดงานนี้มาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา  , เพื่อจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ASEAN ศึกษา  เวทีการแสดงศักยภาพความสามารถพิเศษของนักเรียน Super Star หรือ Suptar Loei One ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดหาทุนสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ลย.1  พร้อมเปิดร้านสวัสดิการ “ร้านกาแฟ Loei 1” ร้าน “OSOP Loei1” และรถยนต์ Super Star Mobile : Suptar Mobile
สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ประเทศอาเซียน การแสดงผลงานครูและนักเรียนที่เป็นเลิศ และผลิตภัณฑ์จากงานอาชีพที่เป็นผลงานนักเรียน ซึ่งจัดโดยกลุ่มคุณภาพการศึกษาในสังกัด  การถอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดความสามารถพิเศษของนักเรียน Super Star หรือ Suptar Loei One และการประกวดร้องเพลง Mask Singer พร้อม Dancers ประเภทครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  และผู้สนใจ จำนวนประมาณ  2,000 คน
ทั้งนี้  ภายหลังเปิดงาน  ผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1 ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา กว่า 200 คน  ร่วมกันเต้นบาสโลบอย่างสวยงามและพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี อีกทั้งเป็นการรณรงค์การออกกำลังกายด้วยการเต้น ขณะเดียวกันยังเป็นร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแสดงของ สปป.ลาว ประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียนด้วย.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น