วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เลยแล้งจัด ข้าวแห้งตาย อ่างเก็บน้ำแห้งขอด (มีคลิป)


สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดเลยยังคงรุนแรงและขยายพื้นที่ออกไปอย่างต่อเนื่อง หลังจากฝนไม่ตกมานานเกือบสองเดือนแล้ว  ทำให้ต้นข้าวที่เกษตรกรปักดำไว้ก่อนหน้านี้เริ่มขาดน้ำ แห้งเหี่ยวตาย เกษตรกรต้องเร่งสูบน้ำใส่ เพื่อหล่อเลี้ยงช่วยชีวิตต้นข้าว  ทำให้ได้รับความเดือดร้อน เพิ่มต้นทุนการผลิตขึ้นอีก ขณะที่แหล่งน้ำสาธารณะตามลำห้วย หนองต่างๆก็เริ่มขาดแคลน

ส่วนอ่างเก็บของกรมชลประทานทั้ง 14 แห่ง ในจังหวัดเลย  รวมความจุอ่างทั้งหมด 115.82 ลูกบาศก์เมตร  เหลือน้ำใช้การได้เพียง 42.7 ล้านลูกบาศก์เมตร  หรือร้อยละ 41.2 โดยเฉพาะที่อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ  อ.วังสะพุง  แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา และการเกษตร ระดับน้ำที่ใช้การได้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5.7 ไม่สามารถปล่อยลงคลองส่งน้ำให้แก่เกษตรกรได้แล้ว  ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ระดับน้ำได้ลงขนาดนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านพาเดินกันลงไปจับสัตว์น้ำถึงกลางอ่างเก็บน้ำ

ส่วนอ่างเก็บน้ำน้ำเลย บ้านสวนปอ  ต.แก่งศรีภูมิ  อ.ภูหลวง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ระดับน้ำได้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 71 จากความจุอ่าง 35.8 ล้านลูกบาศก์เมตร.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น