วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แห่เทียนพรรษาเทศบาลเมืองเลย สตรี 700 คน รำเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ (ชมคลิป)


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562  เทศบาลเมืองเลยจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562    โดยมีนายโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิด
นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวว่า  เทศบาลเมืองเลย พร้อมด้วยส่วนราชการ  สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน และชุมชนย่อยต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลเมืองเลย  ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปการจัดงานในครั้งนี้  เทศบาลเมืองเลย  ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดต้นเทียนพรรษา  และการตกแต่งรถ  จัดขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาและการแสดงประกอบของประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  จากสถาบันการศึกษา  และชุมชนย่อยต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลเมืองเลย  จัดการแสดงสมโภชเทียนพรรษา  และถวายต้นเทียนพรรษาแก่วัดต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวนทั้งสิ้น 12 หน่วยเทียน  โดยมีชุมชนต่างๆในเทศบาลเมืองเลย  สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการร่วมกิจกรรมขบวนแห่เทียนและการแสดง

ภายหลังพิธีเปิด มีการฟ้อนรำของสุภาพสตรีกว่า 700 คน พร้อมเพรียงสวยงาม ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเป็นครั้งแรกในรอบ 1 เดือน.
x

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น