วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จัดระเบียบทางเท้าหน้า รพ.เลย หลังถูกพ่อค้าแม่ค้า สามล้อยึดเป็นที่หากินมานาน (มีคลิป)


วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 จังหวัดเลย  จัดระเบียบเคลื่อนย้ายหรือถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งสิ่งกีดขวางต่างๆที่รุกล้ำบนถนนทางเท้า เขตทางหลวง โดยห้ามผู้ใดจอด ตั้งยืน แขวน สิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือกระทำการใดใดในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และทำความสกปรกบนทางหลวง หรือทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการคืนพื้นที่สาธารณะให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปการจัดระเบียบครั้งนี้ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติทางหลวง พระราชบัญญัติการจราจรทางบก และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจังหวัดเลย จึงร่วมกับแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มณฑลทหารหารบกที่ 28  ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเลย  เทศบาลเมืองเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการในการจัดระเบียบสังคมและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความปลอดภัยและดูแลประชาชนให้ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข โดยการจัดระเบียบการรุกล้ำถนนทางเท้า และพื้นที่เขตทางหลวงของแผงร้านค้า ผู้ค้าเร่ และที่สาธารณะ การจัดระเบียบการจราจร การจัดระเบียบรถรับจ้างรถโดยสารสาธารณะ
ด้านนายสุมิตร อนุนิวัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ การจัดระเบียบร้านค้าจัดระเบียบการจราจรและรถรับจ้างสาธารณะ ในครั้งนี้เผยว่า ตามมติที่ประชุมประจำเดือนมิถุนายนได้พิจารณา เรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดการจราจรถนนทางหลวง บริเวณหน้าโรงพยาบาลเลย ซึ่งมีการขายสินค้ารุกล้ำบริเวณทางเท้า การจอดรถบนทางเท้า การจอดรถซ้อนคัน การจอดรถสามล้อ การจอดรถของพ่อค้า แม่ค้า รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ที่จอดขายสินค้าบริเวณไหล่ทาง

ดังนั้นเพื่อให้การป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาลเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้บูรณาการร่วมกันกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำการประชาสัมพันธ์จัดระเบียบร้านค้า จัดระเบียบการจราจรและรถรับจ้างสาธารณะบริเวณหน้าโรงพยาบาล เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมาย
ทั้งนี้ทางหน่วยงานราชการจะใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง พระราชบัญญัติการจราจรทางบกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆอย่างเข้มงวดต่อไป  ซึ่งก่อนหน้านี้ปีที่แล้ว ได้มีการจัดระเบียบไปแล้ว แต่ประชาชนพ่อค้าแม่ค้า ได้ฝ่าฝืนกฏหมาย กลับเข้ามาเหมือนเดิม.

ภาพ-ข่าว : สมพงษ์ พัฒนปรีดานันท์
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น