วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

อาชีวเลยจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาภาคอีสาน


ที่หอประชุมยอดภู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  นายชัยมงคล  เสนาสุ  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 29   โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธี

นางสาวกรรณิกา  ยอดสง่า  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  ได้รับมอบหมายจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปีพุทธศักราช 2562  ครั้งที่ 29  วันที่  30  มิถุนายน  - 2  กรกฎาคม 2562





 
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กล่าวอีกว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คัดสรรโครงงานเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ   เผยแพร่ผลงาน   ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนนักศึกษา   ครูที่ปรึกษาโครงงาน  และบุคคลอื่นที่สนใจ  โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  คือ  โครงงานวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษา  ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัด  แบ่งเป็นระดับ ปวช.  จำนวน  57  โครงงาน  ระดับ ปวส.จำนวน  57  โครงงาน รวมทั้งสิ้น 114 โครงการ และจะคัดเลือกโครงงานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ  ระดับ  ปวช. 5  โครงงาน  ระดับ  ปวส.  จำนวน  6 โครงงาน.




  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น