วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เด็กเลยสุดทึ่ง โชว์เปลี่ยนหน้ากากจากจีน (มีคลิป)เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  ที่ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีการแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติ (สัญจร) จังหวัดเลย ประจำปี 2562 โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบรรดาหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


นางพิสมัย ปาเปี้ย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้นำกิจกรรมการแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติ เข้าร่วมในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4  ปี เพื่อเป็นการยกระดับเทศกาลประเพณีสู่ระดับนานาชาติ ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมการแสดงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะการแสดงที่โดดเด่นเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนฟื้นฟู พัฒนา สร้างวามรู้ ความเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติ และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ส่วนราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน และชุมชน
 โดยภายในงานได้มีการแสดงหน้ากากนานาชาติจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนิเซีย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ และ จีน ที่ขนโชว์มาแบบเต็มรูปแบบสุดอลังกาล ซึ่งแต่ละชาติได้จัดโชว์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนเอง สร้างสีสันความสนุกและตื่นเต้นให้กับผู้เข้าร่วมชมเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะการแสดงการเปลี่ยนหน้ากากของคณะอุปรากรจีน.

สำหรับการแสดงหน้ากากนานาชาติ จะสัญจรไปแสดงที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง และโรงเรียนเลยพิทยาคมในวันที่ 9 ก.ค. 62 นี้ เป็นรอบสุดท้าย

(ขอบคุณข่าวจาก สวท.เลย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น