วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ชาวบ้านอึดอัดใจ อบจ.เลยจัดงบ 50 ล้าน สร้างศูนย์บริการนทท. หวั่นถูกปล่อยทิ้งร้าง-ชุมชนแตกแยก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (อบจ.เลย)   ได้เตรียมดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งดอกซากุระ ที่หมู่ 6 บ้านตูบค้อ  ต.กกสะทอน  โดยมีการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ เพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล  งบประมาณ 2,191,000 บาท , ก่อสร้างศาลาที่พักประชาชน งบประมาณ 841,000  บาท ,  ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 3,531,000 บาท  , ก่อสร้างอาคารสํานักงานและบริเวณจัดแสดงผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  5,000,000  บาท  , อาคารศูนย์อาหาร  2,500,000  บาท , ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,900,000 บาท  และงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 33,037,000 บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50 ล้านบาท  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 4 พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก อบจ.เลย แห่งละ 50 ล้านบาท  ประกอบด้วย ภูป่าเปาะ  อ.หนองหิน  , อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ และแก่งคุดคู้ บ้านน้อย  อ.เชียงคาน

ชาวบ้านตำบลกกสะทอนรายหนึ่งได้ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่า  รู้สึกยินดีและขอบคุณที่ อบจ.เลย มีโครงการเข้ามาพัฒนาในพื้นที่  โดยเฉพาะการปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวภูลมโล  แต่ชาวบ้านหลายคนไม่สบายใจและพากันตั้งคำถามถึงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บนพื้นที่สาธารณะลานกิจกรรมชุมชนบ้านตูบค้อ เพราะจุดบริการนักท่องเที่ยวเดิมก็มีอยู่แล้วที่ด้านข้างสำนักงาน อบต.กกสะทอน มีชาวบ้านในตำบลกกสะทอน ทั้งที่เป็นชาวม้งและชาวบ้านทั่วไปมารวมตัวกันเป็นชมรมให้บริการนักท่องเที่ยวขึ้นภูลมโล บริหารจัดการ ดูแลรักษากันดีอยู่แล้ว  หาก อบจ.ไปสร้างอีกหนึ่งจุด จึงคิดว่าไม่มีความจำเป็น  และจะเกิดความแตกแยกภายในชุมชน  หากก่อสร้างเสร็จแล้ว ใครจะเป็นผู้มาดูแลรักษา คงปล่อยทิ้งร้างไว้เหมือนที่เคยเห็นในหลายๆที่  สูญเสียงบประมาณแผ่นดินโดยเปล่าประโยชน์  จึงอยากให้ทางผู้บริหาร อบจ.หรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาทบทวนโครงการนี้ด้วย
ลานกิจกรรมสาธารณะบ้านตูบค้อ สถานที่ก่อสร้างโครงการ

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า  ชาวบ้านได้รับทราบว่าจะมีโครงการนี้เข้ามา ก็ในช่วงเวลาที่กระชั้นชิดมาก การเปิดประชาคมรับฟังความคิดเห็นก็นัดหมายอย่างกระทันหัน เชิญเฉพาะชาวบ้านตูบค้อเข้าร่วมเท่านั้น ซึ่งโครงการนี้มีชาวบ้านได้รับประโยชน์ทั้งตำบล แต่กลับไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชาคมด้วย ดำเนินการด้วยความเร่งรีบ  และตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดนายก อบต.กกสะทอน จึงได้อนุญาตให้ อบจ.เลย ใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการได้ ทั้งๆที่อยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูเรือ ป่าภูขี้เถ้า  จึงอยากให้ทางเจ้าของโครงการเปิดรับฟังความคิดเห็นให้ทั่วถึง ครอบคลุมทั้งตำบล เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างความรอบคอบ คุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนที่จะมาใช้ก่อสร้างด้วย ชาวบ้านกล่าว.


สถานที่ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่แล้ว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น