วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รพ.เลยขึ้นป้ายต้าน 3 สารเคมีอันตราย(ชมคลิป)ตามที่เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเห็นของส่วนรัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภค( 4ฝ่าย) ต่อการยกเลิก สารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร 3 สาร คลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต ตามคำบัญชานายกรัฐมนตรี ให้ตั้งคณะทำงานพิจารณาโดยเร็ว ตามมติคณะทำงาน 4 ฝ่าย 9-0 แบน 3 สารพิษ ห้ามใช้ ห้ามจำหน่าย ห้ามผลิต เริ่มวันที่ 1 ธ.ค.นี้  นั้น


เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562  ที่โรงพยาบาลเลย นายแพทย์ชุมนุม  วิทยานันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย นำแพทย์  พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รวมตัวกันแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการใช้สารเคมี 3 ชนิด  พร้อมขึ้นป้ายไวนิลขนาดใหญ่ติดตั้งไว้บนตึก ข้อความว่า ข้อความว่า  “โรงพยาบาลเลย สนับสนุนยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต เพราะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็ง โรคเนื้อเน่า เด็กจะมีการพัฒนาช้า สารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ และสัตว์น้ำ รักโลกรักชีวิต หยุดใช้สรเคมีกันเถอะ” 


 
 นายแพทย์ชุมนุมกล่าวว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรฯ ให้ยกเลิก 3 สารเคมีอันตราย  ประกอบด้วย คลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต ทางโรงพยาบาลเลย ได้สนับสนุนยกเลิกการใช้ เพราะสารเคมีเหล่านี้ อาจปนเปื้อนมากับพืชผัก ที่เกษตรกรนำมากิน จากการวิจัย สารเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อหลายเรื่อง มีงานวิจัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า แม่ที่คลอดลูก แล้วเอาขี้เทาไปตรวจ พบว่ามีสารพาราควอต แสดงว่า พ่อแม่ได้บริโภคอาหารที่มีสารเหล่านี้เข้าไป ซึ่งจะส่งผลให้การเด็กมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ    ส่วนเกษตรกรหรือผู้ที่ต้องลงไปสัมผัสกับน้ำและหญ้าในแปลงเกษตรที่มีสารเคมีเหล่านี้  ก็ส่งผลให้คนที่เป็นโรคผิวหนัง อาจทำให้เกิดโรคเนื้อเน่า หากร้ายแรง อาจได้ตัดอวัยวะออก และหากเข้าไปในกระแสเลือดก็ถึงขั้นเสียชีวิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยกล่าว

ทั้งนี้  โรงพยาบาลเลยในปัจจุบันมีสภาพแออัด เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยปีละ 40,000 - 50,000 ราย  โดยเฉพาะผู้ป่วยใน นอกจากจะให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงแล้ว ยังมีประชาชนจากประเทศ สปป.ลาว มารับการตรวจรักษาด้วย  โรงพยาบาลเลยมีขีดความสามารถในการรองรับเพียง 420 เตียง ทำให้ต้องเสริมเตียงเพิ่มขึ้นรวมกันกว่า 500 เตียง  จนต้องขอรับบริจาคเงินก่อสร้างตึกรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติม  ซึ่งผู้ที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเลย จำนวนร้อยละ 20 มีสาเหตุเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยได้รวบรวมสถิติการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชในจังหวัดเลย พบว่ามีปริมาณสูงที่สุดในภาคอีสาน 3 ปีล่าสุด  ซึ่งเป็นห้วงเวลาเดียวกับการเปิดโรงงานน้ำตาล 2 แห่งในจังหวัด ซึ่งเกษตรกรหันไปปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้สารเคมีปราบศัตรูปริมาณเพิ่มขึ้นไปด้วย.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น