วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ออกพรรษาที่เชียงคาน เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562  ที่สามแยกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2562 โดยอำเภอเชียงคาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และชาวอำเภอเชียงคาน ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่สืบทอดมายาวนานโดยมีนักท่องเที่ยวร่วมชมงานจำนวนมาก


นายอภินันต์  สุวรรณโค  นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า งานประเพณีออกพรรษา ที่เชียงคาน  เป็นงานประเพณีที่ประชาชนชาวเชียงคานได้ร่วมกันสืบสานยึดถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี และร่วมกันอนุรักษ์มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน กว่า 100  ปี คุณค่า และความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม  อันบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมือง  อัตลักษณ์ และวิถีของคนในท้องถิ่น  ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของวิถี ความเชื่อมั่นและการถือปฏิบัติต่อวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา  นับตั้งแต่การทำบุญตักบาตรเทโว  พิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์ การถวายปราสาทผึ้ง อุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  การไหลเรือไฟ  การแข่งขันเรือยาว  รวมทั้งการละเล่นวัฒนธรรมผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว  ตำบลนาซ่าว  ตลอดจนการแสดงวัฒนธรรมไทดำ  บ้านนาป่าหนาด  ตำบลเขาแก้ว

รวมทั้งประชาชน และนักท่องเที่ยวยังชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติจากโรงเรียนเชียงคาน ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ขบวนแห่วัฒนธรรม ขบวนผาสาดลอยเคราะห์ และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคาน เคลื่อนขบวนไปตามถนนศรีเชียงคาน ไปจนถึงบริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก และนำปราสาทผึ้งตั้งไว้ในซุ้มปราสาทผึ้ง ของแต่ละคุ้มวัด.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น