วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

บุกจับแรงงานเถื่อนชาวลาว สร้างตึกด่านศุลกากรท่าลี่
เมื่อวันที่  3 ตุลาคม  2562 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอท่าลี่ ที่ 4  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  ป้องกัน จ.เลย  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอท่าลี่  ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.เลย  , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าลี่  , เจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยที่ 2103  และเจ้าหน้าที่ตชด.ที่ 246 ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมแรงงานด่างด้าว ชาว สปป.ลาว จำนวน 27 คน ที่เข้ามาทำงานก่อสร้างโดยไม่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

การจับกุมแรงงานด่างด้าวครั้งนี้ สืบเนื่องจากมีประชาชนแจ้งเบาะแสว่ามีชาว สปป.ลาว เข้ามารับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.ท่าลี่วิทยา และอาคารสำนักงานด่านศุลกากรท่าลี่  จึงได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างทั้งสองแห่ง  โดยจุดแรกที่ ร.ร.ท่าลี่วิทยา พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวจำนวน 6 คน ชาย 3 คน, หญิง 3 คน ไม่มีใบอนุญาตการทำงาน  

หลังจากนั้นได้เข้าตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างอาคารศุลกากร พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวจำนวน 75 คน ถูกกฎหมาย 54 คน และไม่มีใบอนุญาตการทำงาน จำนวน 21 คน, ชาย 11 คน, หญิง 10 คน โดยเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดเลย จัดทำบันทึกการจับกุมโดยได้แจ้งข้อกล่าวหา ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตผิดมาตรา 8 ตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2561


 
 นางเพ็ด จิตตะสี อายุ 24  ปี ราษฎรบ้านสีพูม เมืองสานะคาม แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว  หนึ่งในผู้ต้องหาให้การว่า ได้ถือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 7  กันยายน 2562  อนุญาตถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เดินทางเข้ามาทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอําเภอเชียงคาน และนั่งรถโดยสารมาลงที่สามแยกบ้านปากฏ โดยมีผู้รับเหมาก่อสร้างชื่อว่า “ต้น”  เดินทางไปรับมาทํางาน   ได้รับค่าแรงวันละ 300 บาท  และพักอาศัยอยู่ในเพิงพักคนงานในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
ทั้งนี้  จากการสอบสวนยผู้ต้องหาอื่นได้ให้การลักษณะคล้ายกับนายเพ็ด  ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ขยายผลสืบสวนหาตัวผู้นำแรงงานด่างด้าวเข้ามาทำงานในครั้งนี้ เพื่อดำเนินคดีการค้ามนุษย์เพิ่มเติมด้วย  ซึ่งการก่อสร้างอาคาสำนักงานด่านศุลกากรท่าลี่มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้าง  โดยขณะจับกุม ไม่มีตัวแทนของบริษัทมาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่  จึงถือว่ากรรมการผู้จัดการบริษัทแห่งนี้ ในฐานะเป็นนายจ้างของแรงงานต่างด้าว มีความผิด ฐานฝ่าฝืนมาตรา 4 ในข้อหาผู้ใดรับคนต่างด้าวเข้าทํางานหรือให้คนต่างด้าวทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้มีโทษตาม มาตรา 102ปรับตั้งแต่ 90,000 - 900,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน ของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น