วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ภัยแล้งเลยจ่อวิกฤต อ่างน้ำเลยที่พึงสุดท้าย ชลประทานเตรียมลดปล่อยน้ำ ยื้อสูู้ถึงปีหน้า (ชมคลิป)นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดเลยที่กำลังประสบปัญหาอยู่  ขณะนี้ทางโครงการชลประทานเลยจึงขอประกาศว่านับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป จะลดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำน้ำเลย จากเดิมวันละ 130,000 ลูกบาศก์เมตร เหลือวันละ 100,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อต่ออายุการใช้น้ำให้ได้ถึงช่วงเดือนมิถุนายน 2563 หรือประมาณ 8 เดือนหลังจากนี้ นอกจากนี้ยังพบว่าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดเลย 6 จาก 14 แห่ง มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30 % ของความจุอ่างอีกด้วยสำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยในปี 2562 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างต่ำสุดในรอบ 65 ปี ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานได้ จังหวัดเลยจึงหันมาสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำน้ำเลยเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำดิบหล่อเลี้ยงประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอวังสะพุง และพื้นที่ใกล้เคียง แทนตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันอ่างฯ น้ำเลย เหลือปริมาณน้ำเพียง 32 ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นน้ำที่ใช้การได้เพียง 26 ล้านลูกบาศก์เมตร 

จากสถานการณ์เช่นนี้คาดว่าน้ำจากอ่างฯ น้ำเลยจะสามารถใช้การได้จนถึงช่วงสิ้นเดือนเมษายนปีหน้า จึงต้องทำการลดการระบายน้ำลงวันละ 30,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อต่ออายุการใช้น้ำจากเดิมไปได้อีกประมาณ 2 เดือน ซึ่งถ้าหากฝนยังน้อยหรือเจอภาวะฝนทิ้งช่วงอีก จังหวัดเลยจะไม่มีแหล่งน้ำดิบใช้อีกแล้ว ดังนั้นจึงขอเตือนให้ประชาชนชาวจังหวัดเลยช่วยกันประหยัดน้ำ โดยการไม่เปิดน้ำทิ้งและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ส่วนเกษตรกรให้หันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยในช่วงนี้ เพื่อจะได้ไม่เจอผลกระทบจากผลผลิตทางการเกษตร.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น