วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ภูกระดึงหนาวจัด 3 องศาฯ แม่คะนิ้งลงติดต่อกันวันที่สาม (ชมคลิป)สภาพอากาศที่จังหวัดเลยยังคงหนาวเย็นติดต่อกันกว่า 1 สัปดาห์แล้ว บนพื้นราบ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 6-12 องศาเซลเซียส  ส่วนบนยอดภูต่างๆ อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส  ทำให้เกิดปรากฏการณ์แม่คะนิ้งหรือน้ำค้างแข็ง
 


โดยเฉพาะที่บนยอดภูกระดึง  เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 ธันวาคม 2562  วัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 3 องศาเซลเซียส  ส่วนอุณหภูมิยอดหญ้าอยู่ที่ -2 องศาเซลเซียส  ทำให้เกิดแม่คะนิ้งติดต่อกันเป็นวันที่ 3  เกาะตามใบไม้ และทุ่งหญ้า ขาวโพลนไปทั่วหลังแป นับเป็นการเกิดแม่คะนิ้งครั้งแรกในรอบ 3 ปี สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปพักแรมด้านบนเป็นอย่างมาก สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย รายงานอุณหภูมิต่ำสุดในอำเภอต่างๆใน จ.เลย ประกอบด้วย อ.เมืองเลย 9.0 องศาเซลเซียส ,  อ.วังสะพุง  8.8 องศาเซลเซียส , อ.ด่านซ้าย 12.0 องศาเซลเซียส , อ.เชียงคาน 110 องศาเซลเซียส  ,อ. ท่าลี่ 9.0 องศาเซลเซียส , อ.ภูกระดึง 6.0 องศาเซลเซียส  , อ.ภูเรือ 7.0 องศาเซลเซียส  , อ.นาแห้ว 7.0 องศาเซลเซียส 

 

อ.นาด้วง 10.5 องศาเซลเซียส  , อ.ภูหลวง 8.0 องศาเซลเซียส  , อ.ผาขาว 9.5 องศาเซลเซียส  , อ.เอราวัณ 9.0 องศาเซลเซียส , อ.หนองหิน 7.0 องศาเซลเซียส  , อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 3.0 อุทยานแห่งชาติภูเรือ 6.0 องศาเซลเซียส  , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 5.0 องศาเซลเซียส , ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงภูเรือ 5.0 องศาเซลเซียส.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น