วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเลยประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมรับ “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน” (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  ที่โรงแรมเลยพาเลซ  อ.เมือง  จ.เลย  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย การจัดทำแผนดำเนินการของสมาคมฯในปี 2563 การจัดระบบสมาชิกให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยการตั้งกลุ่มไลน์ แจ้งข่าวสารและประสานงานเรื่องที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมวิ่งหารายได้เข้าสมาคมฯ และการจัดโครงการผีพาเที่ยวนอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการหารือถึงความพร้อมในการร่วมกิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ที่รัฐบาลกำหนดจัดขึ้นทั่วประเทศระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2562 นี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศ  โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  มีว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ชาณัฏฐ์ กุลรัชชหิรัญ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลยกล่าวว่า  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน”  ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจังหวัดเลยได้เลือกถนนคนเดินเชียงคานเป็นจุดจัดกิจกรรม ทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเลยได้เตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งด้านที่พัก ร้านอาหารและบริการต่างๆ มีการใช้เทคโนโลยีการรับ-จ่ายเงิน ด้วยระบบออนไลน์ สะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการในเชียงคานมีความคุ้นเคย และประสบการณ์รองรับนักท่องเที่ยวถนนคนเดินอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม อยากให้ทางจังหวัด พิจารณาต่อยอดกิจกรรมถนนคนเดิน กระจายออกไปตามจุดใหม่ของจังหวัดเลย โดยเฉพาะในเขตตัวจังหวัดเลย ซึ่งขณะนี้สมาคมฯได้ร่วมกับชาวชุมชนบ้านแฮ่ เขตเทศบาลเมืองเลย ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด โดยมีเรื่องราว ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชาวชุมชน บ้านแฮ่เป็นชุมชนแห่งแรก ก่อนที่จะเติบโตเป็นตัวเมืองเลย  ซึ่งในเร็วๆนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเป็นทางการ   ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ชาณัฏฐ์ กล่าว.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น