วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

ททท.เปิดแคมเปญใหม่ “เที่ยวตัวปลิว…ชิลอีสาน"เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563  ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี  จ.อุดรธานี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดแถลงข่าวเปิดตัวการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภายใต้ชื่อ “เที่ยวตัวปลิวชิลอีสาน” 

นายสมชาย  ชมภูน้อย  ผู้อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า   การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอีสาน ภายใต้แนวคิด “เที่ยวอีสาน ทําเรื่องยากให้ง่าย สะดวกสบาย และประทับใจกับนักท่องเที่ยว"  โดยนักท่องเที่ยวสามารถสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวผ่านโทรศัพท์มือถือ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก ร้านอาหาร บริษัทรถเช่า และบริษัทไปรษณีย์ส่งของ จากป้ายเจแฟก (0-Flag) ในบริเวณสนามบินนานาชาติทั้ง 6 แห่งในภาคอีสาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ อุบลราชธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ เลย สกลนคร อุดรธานี และนครพนม ผ่านป้ายเด้ง (Wobbler) ซึ่งติดตั้งตามจุดให้บริการของพันธมิตรต่าง ๆ อันเป็น การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) สร้างความสะดวก สบาย ให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไปอย่างยั่งยืน
ผู้อํานวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า กิจกรรมแคมเปญ “เที่ยวตัวปลิวชิลอีสาน” ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคอีสาน นับเป็นก้าวใหม่ต่อไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี ททท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการการทํางาน ททท. ภาคอีสานทุกสํานักงานกับพันธมิตรภาคีเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยว และอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการ เดินทางท่องเที่ยวภายในภาคอีสาน เพื่อทําให้การเดินทางท่องเที่ยวในภาคอีสานเป็นเรื่องง่ายๆ ผ่าน Online และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจัดการเดินทางด้วยตนเองได้ เพียงแค่สแกน QR Code จากป้ายเจแฟก ในบริเวณสนามบินและป้ายเด้งในจุดให้บริการของพันธมิตรต่าง ๆ เมื่อตนเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง ที่จะท่องเที่ยว เพื่อรับข้อมูลแนะนําตัวอย่างเส้นท “องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจ บริษัทรถเช่า และบริษัท ไปรษณีย์ Kerry Express ส่งของในแต่ละพื้นที่จงหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ททท. ยังมีแผนการที่จะขยายจุดติดตั้ง QR Code เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางสนับสนุนส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวชาวไทยไปสู่พื้นที่เมืองรอง ท่องเที่ยวชนบท สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของ ททท. รวมทั้ง สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ ของภาคอีสานในมิติใหม่ โดยเจาะลึกเรื่องสไตล์และความรู้สึกการเที่ยวแบบเท่ ๆ เชื่อมโยงกับวิถีการกินอาหารถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ภายใต้แนวคิด “More Gastronomy Cool อีหลี” ที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้าน กับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่สอดรับแคมเปญ “Cool san” ของ ททท.ภาคอีสาน พร้อมชูจุดขายท่องเที่ยวอีสาน เป็น Theme ในแต่ละเดือนเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวผนวกกับ Event Marketing ในเชิงการตลาด และประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวทําให้เกิดการเดินทางในภาคอีสานมุมมองใหม่ ๆ ที่ผู้คนมองข้าม ทําให้เที่ยวอีสานรู้สึกเที่ยวได้ง่าย สะดวก สบาย และประทับใจ
นอกจากนี้ ททท. ภาคอีสาน ยังจับมือกับพันธมิตรภาคีเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวจัดทัวร์เส้นทางนําร่อง และกิจกรรมกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในหลายโครงการ หลายกิจกรรม พร้อมร่วม DMC - Destination Management Company และ ททท.สํานักงานในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสานนําเสนอโปรแกรมทัวร์และให้คําปรึกษา อํานวยความสะดวกจัดทัวร์เที่ยวอีสานเพิ่มคุณค่าและมูลค่าน่าสนใจกับการท่องเที่ยวอีสานจังหวัดติดชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ยกตัวอย่างเช่น เที่ยวเลยเชื่อมโยงแขวงหลวงพระบาง(ลาว) เที่ยวอุดรธานี-หนองคาย เชื่อมโยงเวียงจันทน์(ลาว) เที่ยวนครพนมเชื่อมโยงแขวงท่าแขก คําม่วน(ลาว) เที่ยวสกลนคร+มุกดารหารเชื่อมโยง สะหวันนะเขต(ลาว)+เวียดนาม เที่ยวอุบลราชธานีเชื่อมโยงจําปาศักดิ์ ลาวใต้+กัมพูชา เที่ยวสุรินทร์+ศรีสะเกษ บุรีรัมย์เชื่อมโยงเสียมเรียบ(กัมพูชา) เป็นต้น

ททท.ภาคอีสาน คาดว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายใน ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน เพิ่มมากขึ้น และกระจายตัวนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2563 ต่อไป  นายสมชายกล่าว


กิจกรรมในแต่ละเดือนตลอดปี 2563 ประกอบด้วย
เดือนมกราคม เที่ยวอีสานโฉมใหม่ : Modern San
เดือนกุมภาพันธ์ #เที่ยวอีสานสวยทุกที่เท่ทุกสไตล์
เดือนมีนาคม #เที่ยวอีสานCOOLอีหลี
เดือนเมษายน #เที่ยวอีสานแบบCOOLคูล
เดือนพฤษภาคม  #อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน
เดือนมิถุนายน #อีสานเขียวเที่ยวทะเลหมอกหน้าฝน
 เดือนกรกฎาคม #อีสานเขียวเที่ยวค้นหาความสุข
เดือนสิงหาคม #อีสานเขียวเที่ยวเส้นทางสายไหม
เดือนกันยายน #อีสานเขียวประชุมเที่ยวเรื่องเดียวกัน
เดือนตุลาคม #เที่ยวอีสานปลายฝนต้นหนาว
เดือนพฤศจิกายน #เที่ยวอีสานทะเลหมอกหน้าหนาว
เดือนธันวาคม #เที่ยวอีสานทะเลดอกไม้หน้าหนาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น