วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563

สพป.เลยเขต 2 จัดงานวันครู “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563  ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนวังสะพุง  อ.วังสะพุง  จ.เลย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษา  ภาครัฐและเอกชน จัดงานวันครู ครั้งที่ 64  ประจำปี 2563  “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”  โดยมีนายปัญญา  วงศ์ศรีแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิด นายกานนท์  แสนเภา  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กล่าวว่า  กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครู เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2500 และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครู” การจัดงานวันครู ได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 63 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน

การจัดงานวันครูมีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติครู  โดยจัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา การแสดงมุทิตาจิตแด่ครูอาวุโส การระลึกถึงพระคุณครู      การกล่าวคำปฏิญาณเพื่อปลูกจิตสำนึกและยืนยันในอุดมการณ์วิชาชีพ รวมถึงการมอบโล่ รางวัล เกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และผู้สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจากทุกภาคส่วน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ในครั้งนี้  ประกอบด้วย คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา  จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เทศบาลเมืองวังสะพุง  วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
โดยมีพิธีทางพุทธศาสนา  การอ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรี   อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์  สวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ  ยืนสงบนิ่ง 1 นาที  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และนำกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับการยกย่องและมีผลงานดีเด่นจากทุกสังกัด.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น