วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯเลยห่วงน้ำประปาขาด ลงพื้นที่แก้ปัญหาฝ่าวิกฤตแล้ง อึ้ง ค่าสูบน้ำดิบจากน้ำเลย 1 ล้าน./เดือน (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีสูบน้ำแม่น้ำเลย บ้านขอนแดง  ต.นาอาน อ.เมืองเลย  แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย ซึ่งใช้แทนน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานที่แห้งขอดอยู่ในขณะนี้  โดยมีนายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย ให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาจากสภาวะภัยแล้งในช่วงนี้  หลังจากนั้น ผู้ว่าราชจังหวัดเลย ได้เดินทางไปเยี่ยมกระบวนการผลิตน้ำประปาที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย ถ.มลิวรรณ  ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย  โดยแสดงความห่วงใยถึงกำลังการผลิตอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในขณะนี้นายบุญส่ง  ธิติกาญจน์พจนา  กล่าวว่า  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย มีพื้นที่ให้บริการในเขตอำเภอเมืองเลย ประกอบด้วย เทศบาลเมืองเลย , อบต.เมือง อ.เมืองเลย , อบต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย  , เทศบาลตำบลนาโป่ง  เทศบาลตำบลนาอาน และในเขตอำเภอท่าลี่ ประกอบด้วย อบต.อาฮี  และ อบต.หนองผือ  รวม 27,814 ครัวเรือน  ประชาชน 56,555  คน  ซึ่งแหล่งน้ำดิบหลักที่ผลิตน้ำประปาจ่ายในพื้นที่อำเมืองเลยเดิมใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำน้ำหมาน ด้วยแรงโน้มถ่วง ที่ระดับ 18 ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป แต่หลังจากที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำไหลเข้ามาเติมในอ่าง  จึงได้ลดปริมาณการสูบน้ำลงเหลือวันละ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปกติวันละ 25,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่วันละ 28,320  ล้านลูกบาศก์เมตร
จากแหล่งน้ำดิบเดิมมีไม่เพียงพอ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย จึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังโครงการชลประทานเลย สูบน้ำจากแม่น้ำเลยที่มีอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อ.ภูหลวง เป็นแหล่งน้ำดิบ โดยใช้สถานีบ้านขอนแดง  ต.นาอาน  อ.เมืองเลย สูบทอยน้ำผ่านคลองชลประทานเข้ามายังบ่อพักน้ำดิบของการประปาฯ วันละ 20,000 ลูกบาศก์เมตร นับตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา จนกระทั่งวันที่ 15 มกราคม 2563 ได้ยุติการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำน้ำหมาน แล้วไปพึ่งพาน้ำจากแม่น้ำเลยทั้งหมด วันละ 25,000 ลูกบาศก์เมตร จากสถานีสูบน้ำทั้งหมด 3 แห่ง 

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย กล่าวอีกว่า  จากการสูบน้ำแม่น้ำเลยขึ้นมาผลิตน้ำประปานั้น  ที่ผ่านมาต้องใช้เสียค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึงเดือนละ 1 ล้านบาท หรือปีละกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งได้มีแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการชลประทานเลยให้ยืมมาใช้ก่อน และได้เร่งจัดหาอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คาดว่าจะดำเนินการได้ในเร็วๆนี้
ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวนั้น ขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาค จ.เลย  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 325 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปา ประกอบด้วย การก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงดันต่ำ  การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 10 บ่อ เพื่อลดภาระการใช้น้ำผิวดิน  ซึ่งจะทำมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก จะสามารถขยายพื้นที่ให้บริการอีกกว่า 40,000 ครัวเรือน และสามารถแก้ปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนได้อย่างดี

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า  หลังจากที่จังหวัดเลยประสบปัญหาภัยแล้งจากปีที่ผ่านทำให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย  หน่วยงานราชการต่างๆ ได้ช่วยกันลงขัน นำงบประมาณส่วนหนึ่งมาช่วยจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องสูบน้ำ แก้ปัญหาในระยะสั้น โดยหลังจากนี้ ตนจะได้ขอความร่วมมือไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เข้ามาช่วยติดตั้งระบบการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนการผลิตลง ขณะเดียวกัน จะมีการบริหารจัดการน้ำในอ่างน้ำหมาน หลังจากที่มีน้ำไหลมาเติมในช่วงหน้าฝนที่จะถึงนี้ ต้องให้มีน้ำเหลือในอ่างอย่างน้ำ 9 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาทั้งหมด ลดการพึ่งพิงน้ำจากแม่น้ำเลยให้มากที่สุด  ส่วนในปีนี้ ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาคงยังไม่ถึงขั้นวิกฤต เพราะมีปริมาณน้ำดิบสำรองใช้ได้ถึง 7 เดือน แต่ยังคงต้องบริหารการจ่ายน้ำให้สมดุล อาจจะมีการสลับช่วงเวลาตามความจำเป็นและความต้องการใช้น้ำในแต่ละเส้นทาง  หลังจากนั้นสถานการณ์จะคลี่คลาย เพราะเข้าสู่หน้าฝนพอดี นายชัยวัฒน์กล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น