วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

ชาวบ้านร้องซ่อมถนนสายมหาไถ่-ห้วยสีเสียด พังมานานกว่า 20 ปี ไร้การเหลียวแลชาวบ้านที่ใช้รถสัญจร ถนนเชื่อมระหว่าง ร.ร.มหาไถ่ฯ บ้านหนองผักก้าม ต.กุดป่อง  อ.เมืองเลย กับบ้านห้วยสีเสียด ต.น้ำหมาน อ.เมือง ร้องสื่อ หลังได้รับความเดือดร้อน ถนนระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อมานานกว่า 20 ปี

พ.อ.คำผล  ติวเฮือง  ประธานชุมชนหนองผักก้าม ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย เปิดเผยว่า ถนนสายนี้รวมระยะทาง 4.8 กิโลเมตร เดิมเป็นถนนลาดยางเป็นบางช่วง เป็นเส้นทางจากบ้านห้วยสีเสียดเข้าตัวเมืองเลย มีผู้ใช้รถสัญจรผ่านจำนวนมาก เพราะสามารถร่นระยะทางได้มากกว่าเส้นทางบ้านห้วยลวงไซ-ไร่ม่วง แต่พื้นผิวถนนผุพัง ชำรุดมานานหลายปี การเดินทางต้องใช้เวลานาน เพราะไม่สามารถขับเร็วได้ ที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งยานพาหนะชำรุดทรุดโทรม การบรรทุกพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความลำบาก

ประธานชุมชนหนองผักก้าม กล่าววว่า ถนนสายนี้ผ่านการประชาคมที่ห้องประชุม ร.ร.บ้านห้วยสีเสียด ต.น้ำหมาน ในวันที่จัดงานจังหวัดเคลื่อนที่  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลยรับทราบ เห็นชอบ  และอนุมัติการซ่อมแซม โดยมีเจ้าหน้าที่จาก อบจ.เลย และผู้แทนนายก อบจ.เลยรับทราบแล้ว  นำไปสู่การจัดทำแผนการซ่อมสร้างโดยใช้งบประมาณ 6.9 ล้านบาท
ต่อมาเมื่อปลายปี 2562 มีเอกสารแจ้งทางชุมชนว่าจะดำเนินการโดยด่วนโดยใช้งบประมาณปี 2563 ขณะนี้เวลาล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว  ถนนเกิดการชำรุดอย่างหนักทำให้การสัญจรไม่ได้รับความสะดวกเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย ทางชาวบ้านหนองผักก้ามและบ้านห้วยสีเสียดจึงร้องมายังตนที่เคยร่วมกันยื่นหนังสือร้องศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดเลยและอบจ.เลยเพื่อให้เร่งรัดแก้ไขให้ด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น