วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯเลยนำชาวบ้านลอดซุ้มอุโมงค์ไฟ สวดมนต์เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ (ชมคลิป)เมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 มกราคม 2563  ที่วัดป่าสาสามัคคีธรรม  บ้านห้วยทรายคำ  ต.นาแขม  อ.เมือง  จ.เลย  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีสวดมนต์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2563  โดยมีพระอธิการเอกสิทธิ์  กิตติคุตโต เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีธรรม  เป็นพระสงฆ์นำสวดมนต์  มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกว่า 200 คน
  

ซึ่งชาวบ้านและพระสงฆ์ได้ช่วยกันตกแต่งสถานที่ด้วยอุโมงค์ไม้ไผ่ ประดับดวงไฟหลากสีสันอย่างสวยงาม มีพระพุทธรูปวางอยู่ด้านบนอุโมงค์  โดยก่อนที่จะเริ่มพิธีเจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีธรรม   และผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำพุทธศาสนิกชนเดินลอดได้อุโมงค์ ซึ่งทำไว้รอบพระอุโบสถ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง

นางตุ้มทอง  นาหิรัญ  ตัวแทนชาวบ้านห้วยทรายคำกล่าวว่า  วัดป่าสามัคคีธรรม พร้อมด้วยชาวบ้านได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในบรรยากาศที่เรียบง่าย สงบสุข ร่มเย็น เป็นกุศล ปลอดอบายมุข อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นกุศโลบายในการดำเนินงาน    
นอกจากนี้ ทางวัดป่าสามัคคีธรรม ดำเนินการตามนโยบาย การขับเคลื่อนจังหวัดเลย ไทเลย 4.0  เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยชาวบ้านมีส่วนร่วม
การจัดงานสวดมนต์ข้ามปีของทางวัดป่าสามัคคีธรรมนั้น ได้มีการจัดขึ้นทุกปี ซึ่งช่วงแรกๆ กะจะมีการจัดแค่หนึ่งคืน คือวันที่ 31 ธันวาคม ต่อมาพระอาจารย์เจ้าอาวาสได้ เพิ่มจำนวนวันในการจัดงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น สำหรับปีนี้ทางวัดได้เพิ่มจำนวนวันในการจัดงานเป็น 9 วัน คือจัดในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2563.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น