วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

ภัยแล้งรุนแรง อ่างน้ำเลยที่พึ่งสุดท้าย วอนชาวบ้านงดสูบใส่ไร่นา (ชมคลิปอ่างน้ำเลยล่าสุด)สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดเลยยังคงวิกฤติ  อ่างเก็บน้ำทั้ง 14 แห่ง  มีเพียง 2 แห่ง ที่มีน้ำเหลือใช้การได้  คืออ่างเก็บน้ำน้ำเลย อ.ภูหลวง กับอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย อ.นาด้วง  ส่วนอีก 12 อ่างฯ ไม่เหลือน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคแล้ว  โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำน้ำหมานที่เคยเป็นแหล่งน้ำดิบหลักสำหรับผลิตน้ำประปาจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลยและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่สามารถใช้การได้แล้ว  การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยและโครงการชลประทานเลยได้ร่วมกันแก้ปัญหาไปอาศัยน้ำดิบจากแม่น้ำเลย สูบขึ้นมาผลิตน้ำประปาแทน  ซึ่งเป็นน้ำที่ปล่อยมาจากอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อำเภอภูหลวงนายชัยยันต์ สุรสรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ  โครงการชลประทาน จ.เลย  เปิดเผยว่า ในห้วงฤดูฝนปี 2562 ที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกน้อยเพียง 640 มิลลิเมตร ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยปกติเป็นอย่างมาก  ซึ่งฝนเฉลี่ย จ.เลย อยู่ที่ 1,237 มิลลิเมตร ส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานมีปริมาณน้ำ 4,797 ลบ.ม. คิดเป็น 18.10 % และอ่างน้ำเลยมีปริมาณน้ำ 26,658 ลบ.ม. คิดเป็น 74.45% ส่วนแหล่งน้ำและแม่น้ำลำห้วยต่างๆ มีปริมาณน้อยมาก สามารถใช้น้ำเพื่อการประปาเพียงอย่างเดียวได้ถึงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 เท่านั้น
โครงการชลประทานเลยจึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนได้รับทราบสถานการณ์น้ำและช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ โดยงดการปลูกพืชฤดูแล้ง ลดการสูบน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะโดยเฉพาะแม่น้ำเลย เพื่อให้สามารถรอดพ้นจากวิกฤติการขาดแคลนน้ำในครั้งนี้ไปให้ได้ถึงเดือนมิถุนายน 2563.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น