วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

‘หมอแคน’สุดช้ำใจ ทำงานสู้โควิดด่านชายแดนท่าลี่ ไร้ชื่อบรรจุข้าราชการล็อตใหม่ ใหญ่พิเศษตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติอัตราข้าราชการ ตั้งใหม่ และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นสําหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขรองรับภาวะฉุกเฉิน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19  เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านกําลังคนให้มีจํานวนเพียงพอ มีสมรรถนะเหมาะสมในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมการป้องกันการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน   โดยบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน  38,105  อัตรา  และบรรจุนักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7,579 อัตรา  รวมทั้งสิ้น 45,684 อัตรา นั้น


คลิปการทำงานบางส่วนของนายพัฒนพล (ถ่ายเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 63 ก่อนมาตรการคุมเข้มโควิด)

นายพัฒนพล  นาเสถียร  อายุ 46 ปี  หรือชาวบ้านรู้จักกันในนาม “หมอแคน”   พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส.2  ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี หรือ สคร.8  ทำหน้าที่ประจำด่านตรวจโรคที่บริเวณด่านพรมแดนนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จังหวัดเลย เปิดเผยว่า  ตนสอบเข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำของกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ปี 2536 จนกระทั่งปี 2550 สอบผ่านการคัดเลือกไปเรียนต่อที่วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สาขาสาธารณสุขชุมชน หรือหมออนามัย  รุ่นที่ 78  จบการศึกษาปี  2553 เทียบเท่า ปวส . เพื่อนร่วมรุ่น 132 คน ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทันที“เพื่อนร่วมรุ่นตอนนี้เป็นข้าราชการระดับซี 5 ซี 6 กันหมดแล้ว  เหลือเพียงผมคนเดียวที่ยังเป็นลูกจ้างประจำเช่นเดิม  รอมา 10 ปี ทำงานด้วยความทุ่มเทมาโดยตลอด  โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโรคโควิด  ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจคัดครองประชาชนที่เดินทางผ่านเข้า-ออกที่ด่านพรมแดน  ซึ่งมีผมกับหัวหน้าเพียง 2 คน ผลัดเปลี่ยนเวรกันทุกเสาร์-อาทิตย์ แต่ละวันต้องคัดกรองประชาชน  500-1,000 คน  เป็นงานที่เหนื่อยและเสี่ยงมาก  แต่ก็มีความสุขกับการทำงานที่เรารัก” หมอแคนกล่าว
นายพัฒนพล  กล่าวอีกว่า หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติให้เปิดบรรจุข้าราชการเข้ามาทำงานเพิ่มครั้งนี้ ตนก็เริ่มมีความหวังว่าจะมีความก้าวหน้า  มีความมั่นคงในอาชีพ ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกับเขาเสียที   แต่ปรากฏว่า ไม่มีรายชื่อตนแต่อย่างใด  ทำให้เสียความรู้สึกมาก  ทั้งๆที่ตนทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำงานเฝ้าระวังโรคระบาดอยู่ด่านหน้า  เป็นคนเดียวในประเทศไทยที่เป็นลูกจ้างประจำ  มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ มีประสบการณ์ แต่กลับไม่ได้รับการแต่งตั้งบรรจุเป็นข้าราชการ ไม่ทราบว่าชื่อตนตกหล่นไปได้อย่าไร  จึงอยากฝากทางผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขโปรดพิจารณา และโปรดเห็นใจตนด้วย นายพัฒนพล กล่าว. ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น