วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สสจ.เลยเตือนไข้เลือดออกระบาด พบป่วยแล้ว 107 รายนายปรีดา  วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ข้อมูลจากงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว ๑๐๗ ราย พบมากที่อำเภอหนองหิน ๓๐ ราย อำเภอเมืองเลย ๒๒ ราย อำเภอภูกระดึง ๑๙ ราย และอำเภอนาด้วง ๘  ราย โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส มียุงลายเป็นพาหะ ติดเชื้อได้ทุกเพศทุกวัย


โรคไข้เลือดออกเมื่อได้รับเชื้อจากยุงลายกัด ภายใน ๑– ๗ วัน จะเริ่มมีไข้ เบื่ออาหาร  คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง หรืออาจมีอาเจียนเป็นเลือด เลือดกำเดาไหลฯลฯ  อาจช็อคและเสียชีวิตได้  หากไม่ได้รับการรักษาโดยเร็ว

นายแพทย์ปรีดา  วรหาร

ขอให้ประชาชนป้องกันมิให้ยุงกัด  โดยการนอนกางมุ้ง,  สวมเสื้อผ้ามิดชิด,  ทายากันยุง  ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  ภายในและบริเวณบ้านทุก    วัน  หรือทุกวันศุกร์  โดยปิดภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด,  ภาชนะใส่น้ำให้เปลี่ยนล้างทุก ๗ วัน, อ่างบัวให้ปล่อยปลาหางนกยูง  หรือปลาอื่นๆ  ที่กินลูกน้ำ  แจกัน  +  จานรองขาตู้ให้ล้างหรือใส่ทรายอะเบท, ทำลายเศษภาชนะที่ไม่ใช้  เช่น  กะลามะพร้าว  ยางรถยนต์เก่า  ฯลฯ  ช่วยกันทำลายยุงตัวแก่ด้วย หากมีไข้และมีอาการร่วมของโรคดังกล่าวข้างต้น  ให้รีบไปพบแพทย์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น