วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ยกผู้ว่าฯเลยเป็นบุคคลต้นบุญต้นแบบเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563  นายสว่าง  ธนสารวิบูรณ์  ประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.) จังหวัดเลย  นำคณะเข้ามอบพบนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เพื่อส่งสารจาก พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์   ประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ  ชื่นชมการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและยกย่องให้เป็น บุคคลต้นบุญต้นแบบที่คู่ควรกับสังคมไทยในยุค 4.0นายสว่างกล่าวว่า  เครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ที่มีพลเอกจรัล  กุลละวณิชย์   เป็นประธาน  และมี พล.อ.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ  เป็นเลขาธิการ  ได้มอบหมายให้เครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.) จังหวัดเลย  เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อแสดงความชื่นชม หลังจากได้ทราบข่าวจากสื่อสารมวลชน  ถึงกรณีที่ช่วยเหลือประชาชนไถ่ถอนอุปกรณ์ เครื่องมือทำมาหากิน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  
เครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ เห็นว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เดินตามรอยศาสตร์ของพระราชา ตั้งแต่ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาเข้าใจปัญหาของชาวบ้าน เข้าถึงข้อมูลและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และได้ไปช่วยไถ่ถอน ทําให้เห็นได้ว่าท่าน ได้นําทศพิธราชธรรมที่ประกอบด้วย 1. ทาน คือการให้สิ่งของ 2. ศีล ท่านมีความประพฤติดีงาม 3. บริจาค คือท่านเสียสละทรัพย์ส่วนตัว ช่วยส่วนรวม 4. อาชีวะ ท่านทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ มีความจริงใจ 5. มัททวะ มีอัธยาศัยดีงาม 6. ตบะ คือความบําเพ็ญเพียรเพื่อขจัดความไม่ดี 7. อักโกธะ ท่านมีความไม่โกรธ 8. อวิหิงสา ท่านไม่เบียดเบียนประชาชน 9. ขันติ คือความอดกลั้น ไม่สนว่าใครจะว่าท่านสร้างภาพ 10. อวิโรธนะ ท่านไม่คลาดจากธรรม มีคุณธรรมประจําใจมาปฏิบัติอย่างครบถ้วนจึงสามารถ สรุปให้เห็นได้ในเชิงประจักษ์ว่าท่านเป็นบุคคลต้นบุญต้นแบบสมควรได้รับการยกย่อง


นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ว่า  คำชื่นชมถือเป็นกำลังใจให้ตนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้บ้านเมืองเราน่าอยู่  ทุกคนทุกภาคส่วนที่กำลังเผชิญวิกฤติอยู่ในขณะนี้ กำลังถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต่างคนต่างต้องมีให้ซึ่งกันและกัน เพื่อฝ่าฝันวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน  ทุกคนมีส่วนร่วมในเสียงชื่นชมครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่ อมส. อพปร. ภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความสงบสุขของประชาชน  นายชัยวัฒน์กล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น