วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ชาวเชียงคานจับมืออพท.อนุรักษ์ตักบาตรข้าวเหนียว ทำข้อตกลง ยุติขายชุดขนมนมเนย วอนนักท่องเที่ยวโปรดเข้าใจเอกลักษณ์ท้องถิ่น(ชมคลิป)เมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่ 5 มิถุนายน  2563 ที่หน้าวัดศรีคุณเมือง  ถนนชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย  นายชนาส  ชัชวาลวงศ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  และนายภูมิวัจน์  โชตินพรัตน์  นายอำเภอเชียงคาน  นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมกันตักบาตรข้าวเหนียว โดยการตักบาตรครั้งนี้ ชาวบ้านได้นำใบตองที่ทำความสะอาดแล้วมาห่อข้าวเหนียวเป็นก้อนก่อนใส่บาตร เพื่อป้องกันการสัมผัสจากมือที่อาจจะมีเชื้อโรคโควิด-19 ตามมาตรการของทางราชการที่กำหนดไว้ด้วย
  

ซึ่งการตักบาตรข้าวเหนียวเป็นประเพณีที่ชาวเชียงคานสืบทอดกันมาตั้งโบราณกาล โดดเด่นจนกลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเมื่อได้มาเยือนชุมชนบ้านไม้เก่าแห่งนี้  โดยจะไม่มีการใส่อาหาร น้ำดื่ม เงิน หรือดอกไม้ในบาตรหลังจากการตักบาตรแล้ว ชาวบ้านจะนำอาหารหรือกับข้าวตามไปถวายพระที่วัด หรือเรียกว่า จังหัน 

นางสาวเบญจมาภรณ์ ฉัตร์คำ  ประธานชมรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเมืองเชียงคาน  กล่าวว่า  การใส่บาตรข้าวเหนียวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวตามวิถีท้องถิ่นเชียงคาน เพื่อเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดโดยชมรมฯร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)  ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวตามวิถีท้องถิ่นของคนเชียงคาน  , เพื่อเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , เพื่อสืบสานนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวเชียงคาน นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และความรู้ที่ถูกต้องของวัฒนธรรมการใส่บาตรของคนเชียงคานให้กับผู้ประกอบการที่จำหน่วยชุดตักบาตรข้าวเหนียวบริเวณ ถนนคนเดิน  , เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมในท้องถิ่นของชาวเชียงคาน , เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนเชียงคาน  และเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรข้าวเหนียวตามวิถีชาวเชียงคาน   ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม เป็นกลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายชุดตักบาตรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 35  คน  แบ่งออกเป็น 3 วันๆละ 12 และ 11 คน   โดยมีนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   รองประธานหอการค้าเลย  พระสงฆ์  วัฒนธรรมจังหวัด  และอดีตวัฒนธรรมจังหวัด  มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม   โดยได้นำเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาการทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ (ตำบลเชียงคาน) ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) เพื่อมุ่งสู่รางวัล TOP 100
นายวีรภัทร์ หาญถนอม  ผู้บริหารร้านเฮือนหลวงพระบาง  รองประธานหอการค้าจังหวัดเลย กล่าวว่า การตักบาตรข้าวเหนียวของเชียงคานเริ่มเปลี่ยนแปลงไป  เพื่อตอบสนองความสะดวกของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจำนวนมาก กลายเป็นเชิงอุตสาหกรรม ของที่นำมาใส่บาตร เป็นอาหารสำเร็จรูปประเภท ขนมและเครื่องดื่ม น้ำหวานต่างๆ แต่การตักบาตรข้าวเหนียวแบบดั้งเดิมก็ยังมีอยู่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  แต่เริ่มเลือนหายไป  เราจึงต้องมาช่วยกันนำเอาประเพณีการตักบาตรข้าวเหนียวที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงคานให้กลับคืนมา  อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป หากเชียงคานยังตักบาตรที่ขายเป็นชุดให้นักท่องเที่ยวเช่นนี้ ก็คงไม่มีอะไรแตกต่างจากที่อื่น

“นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลจากกรุงเทพมาตักบาตรที่เชียงคาน เพราะที่กรุงเทพหรือที่ไหนๆก็มีเหมือนกัน  ดังนั้น ชาวเชียงคานจะต้องมาคุยกัน ว่าจะทำอย่างไรให้การตักบาตรข้าวเหนียวเพียงอย่างเดียวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่ขายได้ในราคาชุดละ 60 บาท หรือ 100 บาท ได้เหมือนเดิม  อาจจะมีการเติมแต่งสีสันใส่เข้าไปในข้าวเหนียว  โดยสีธรรมชาติ เช่น สีม่วงจากดอกอัญชัน  สีส้มจากฟักข้าว หรือสีดำ หรือม่วงจากข้าวก่ำ หรือไรซ์เบอรี่  ซึ่งเป็นสมุนไพรมีผลดีต่อสุขภาพของพระสงฆ์และสามเณรด้วย”   นายวีรภัทร์กล่าว
ทั้งนี้ หลังจากอบรมตามโครงการดังกล่าว  ผู้ประกอบการจำหน่ายชุดใส่บาตรและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงคานได้กำหนดปฏิญญาเห็นพ้องไปในแนวทางเดียวกันว่า  หลังจากนี้ จะไม่มีการจัดชุดใส่บาตรเพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ที่มีอาหารสมัยใหม่ เช่น ขนม และเครื่องดื่มน้ำหวาน  แต่จะมีข้าวเหนียวเพียงอย่างเดียว กระติบใหญ่ขึ้น มีประมาณให้เหมาะสมกับราคา 100 บาท หรือชุดละ 60 บาท โดยจะห่อใบตองเพื่อให้ดูสวยงามและสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  พร้อมจัดชุดเครื่องแต่งกายสำหรับใส่บาตร พร้อมปูเสื่อให้แก่นักท่องเที่ยว  ขณะเดียวกันจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวของเชียงคานที่มีคุณค่า ต่างจากที่อื่นอย่างแท้จริง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น