วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563

หนุ่มรพ.สมเด็จพระยุพราช คว้าที่1วาดผีตาโขนลงเฟซชิลที่วัดโพธิ์ศรีนาเวียง  บ้านนาเวียงใหญ่  ต.ด่านซ้าย  อ.ด่านซ้าย จ.เลย  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563  สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5)  จัดกิจกรรมประกวดออกแบบลายอัตลักษณ์ผีตาโขนบนเฟซชิล ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพชุมชนในด้านการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับภาวะความต้องการของตลาด

กิจกรรมครั้งนี้  มีศิลปินท้องถิ่นหรือนักวาดหน้ากากผีตาโขนในอำเภอด่านซ้ายเข้าร่วมจำนวน 30 คน  โดยกำหนดให้วาดรูปหน้ากากผีตาโขน เล่าเรื่องราวของอัตลักษณ์ของอำเภอด่านซ้าย ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า ผลงานของนายภาณุพงศ์  ทองเรือง 29 ปี  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ด้วยการวาดภาพหน้ากากผีตาโขนใหญ่ ผีตาโขนเล็ก กระบือ ทุ่งนา ป่าภูเตาโปง และเห็ด ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของอำเภอด่านซ้าย

นายภานุพงษ์บอกว่า ตั้งใจจะวาดภาพนี้มานานแล้ว อยากถ่ายทอดวิถีชีวิต ความสวยงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอำเภอด่านซ้ายเผยแพร่ให้คนอื่นได้เห็นแต่ยังไม่มีโอกาส
  เมื่อได้มาร่วมประกวดวาดภาพบนเฟซชิลครั้งนี้ จึงนำเอาแนวคิดดังกล่าวมาทำ และจะวาดลักษณะนี้บนหน้ากากผีตาโขนร่วมงานประเพณีบุญหลวงในปีถัดไปด้วย
ทั้งนี้  กิจกรรมประกวดออกแบบลายอัตลักษณ์ผีตาโขนบนเฟซชิลครั้งนี้จัดขึ้นตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มีกิจกรรมที่สำคัญคือ พัฒนาเส้นทาง โปรแกรมการท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเส้นทาง Romantic Route และ นาคี Route
ชุมชนนาเวียงใหญ่ เป็นชุมชนเป้าหมายในการพัฒนารายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น ประกอบสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรค COVID – 19 ทำให้ชุมชนต้องมีการปรับตัวและเพิ่มรูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ และภาวะความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น โดยผลงานชนะเลิศอันดับ 1 , 2 และ 3 จะนำไปเป็นลวดลายต้นแบบให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมวาดหน้ากากเฟซชิลด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น