วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เจ้าคณะอำเภอเชียงคานสั่งงดออกบิณฑบาต หลังพบพระติดโควิดจากคลัสเตอร์คนลาวเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564  พระครูปริยัติธรรมโกศล  เจ้าคณะอําเภอเชียงคาน  จ.เลย  ได้ออกคำสั่งที่ จอ.07/2564 เรื่อง โควิด-19 ระบาดในเขตพื้นที่อำเภอเชียงคาน ระบุว่า  ตามที่สํานักงานเจ้าคณะอําเภอเชียงคาน ได้รับแจ้งข่าวจากทางโรงพยาบาลเชียงคานว่ามีพระภิกษุสงฆ์ วัดโพนชัย ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน ติดโควิค-19  ซึ่งพระรูปนี้อายุ 69 ปี พรรษา 4  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 05.00 น. โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอําเภอเชียงคานได้มีคําสั่งให้พระภิกษุ สามเณร ที่อยู่ในเขตพื้นที่ “ตําบลเชียงคาน เขต 1 , 2 และเขต 3 งดบิณฑบาตตอนเข้า"ในเขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงของโรคโควิด-19 ที่กําลังระบาดในเขตพื้นที่อําเภอ เชียงคาน ณ ปัจจุบันนี้ ด้วยการนี้จึงได้มีความห่วงใยต่อพระภิกษุ สามเณรภายในเขตพื้นที่

ดังนั้น ทางสํานักงานเจ้าคณะอําเภอเชียงคานจึงมีคําสั่งให้"พระภิกษุ – สามเณรงดรับบิณฑบาต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ และ มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงใหม่ขึ้นมา และถ้าภิกษุ สามเณรภายในเขตพื้นที่อําเภอ เชียงคานรูปใดฝ่าฝืนจะต้องดําเนินการตามมาตราการณ์เฝ้าระวังโรคโควิด-19 และทางสํานักงานเจ้าคณะอําเภอจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านทั้งหลายได้เป็นอย่างดี  คำสั่งระบุทั้งนี้  ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 จ.เลย ได้แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.เลย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564  มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 138 ราย เป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดเป็นต้นมา โดยมีการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอเชียงคานจำนวน 26 ราย ส่วนใหญ่มาจากวงกระจายเชื้อของคนงานก่อสร้างชาวลาวที่เดินทางจากกรุงเทพฯเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยไม่รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ทำให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ออกเป็นอย่างกว้างขวาง มีผู้ติดเชื้ออย่างไม่เป็นทางการอีกกว่า 30 ราย และรอผลตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกจำนวนมาก.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น