วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปลัดมหาดไทยออกคำสั่งแต่งตั้ง-โยกย้ายนอภ.ทั่วประเทศ จ.เลย 12 อำเภอ


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

โดยในจังหวัดเลย มีการปรับเปลี่ยน 12 อำเภอ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น