วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

เลยเตือนระวังพายุฤดูร้อน-ลูกเห็บถล่ม 6-8 มี.ค.


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 นายดํารงค์ สิรวิชย อิ่มวิเศษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  แจ้งโทรสารด่วนที่สุดไปยังนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย  ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 6-8 มีนาคม 2565


โทรสารดังกล่าวระบุว่า  กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (45/2565) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565  เวลา 05.00 น. แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กําลังปานกลางจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทย มีอากาศร้อน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทําให้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วย


โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณา ที่ไม่แข็งแรง สําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิต ทางการเกษตรไว้ด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2565

จึงขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ และเตรียมความพร้อมรับ สถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้แจ้งขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้นกับ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออําเภอ ในพื้นที่ หรือแจ้งที่จังหวัด (สํานักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดเลย) ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 042-811871.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น