วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ซีพีเตรียมตั้งโรงงานผลิตยางแท่งที่ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง ชาวบ้านคัดค้าน หวั่นมลพิษทำร้ายชุมชน


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556  ที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ต.ปากปวน  อ.วังสะพุง จ.เลย   บริษัท  เครือเจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด   เปิดเวทีประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางแท่ง   ต.ปากปวน  อ.วังสะพุง จ.เลย  โดยมีผู้นำชุมชน  ประชาชนชาว ตำบลปากปวน และ พื้นที่ตำบลใกล้เคียง  เข้าร่วมฟังประมาณ  100 คน

นายวารินทร์  งานทวีเลิศสิน    พนักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง  บริษัท  เครือเจริญโภคภัณฑ์การเกษตร  จำกัด  กล่าวว่า  โครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางแท่งแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายปากปวน-ห้วยผุก บ้านโนนสว่าง  หมู่ 3 ต.ปากปวน  อ.วังสะพุง   บนพื้นที่ 134 ไร่   ขนาดเครื่องจักร 4,500 แรงงม้า  กำลังการผลิต  10 ตันต่อวัน  หรือ 64,800 ตันต่อปี   ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วย อาคารผลิต , แท่นเครื่องชั่ง ,  อาคารเก็บวัตถุดิบ , สำนักงาน  2  ชั้น  , บ้านพักพนักงาน  1  ชั้น , อาคารซ่อมบำรุง  1 หลัง  , ระบบบำบัดน้ำ เนื้อที่ 20 ไร่  และระบบบำบัดกลิ่น โดยใช้ระบบเวทสครับเบอร์  และโอโซนช่วยลดกลิ่นในอาคารวัตถุดิบ  การก่อสร้างจะใช้ระยะเวลา  21 เดือน

นายวารินทร์กล่าวอีกว่า  หากโครงการตั้งโรงงานแปรรูปยางแท่งแห่งนี้แล้วเสร็จ  จะเป็นการยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ลดการว่างงานและการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่สังคมเมือง   ซึ่งทางบริษัทจะรับพนักงานที่เป็นคนในพื้นที่ประมาณร้อยละ 80  ขณะเดียวกัน จะเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเบื้องต้น และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป   ตลอดจนเป็นการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำได้ด้วย  เกษตรกรไม่ต้องขนส่งไปขายไกล  ลดต้นทุนลงได้มาก  นอกจากนี้ทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ออกไปส่งเสริมวิธีการดูแลรักษาต้นยาง  การกรีดยาง  และให้ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ แก่เกษตรกรด้วย

นายวารินทร์กล่าวต่อไปว่า  ส่วนกรณีที่ประชาชนเป็นห่วงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนั้น  ทางบริษัทได้คำนึงถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี  การก่อสร้างโรงงานแห่งนี้ ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่จะเป็นโรงงานต้นแบบที่จะดำเนินการตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด  การผลิตเป็นระบบปิด  ไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกด้านนอกโรงงาน  มีการหมุนเวียนนำน้ำออกมาใช้  และจะไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ภายหลังการเปิดการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว  กลุ่มชาวบ้านในตำบลปากปวน นำโดยนายกลั่น  ภักดิ์มี  ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง หมู่ 3 ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างจากโรงงานเพียง 2 กิโลเมตร  ได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้แทนบริษัท  เครือเจริญโภคภัณฑ์การเกษตร  จำกัด 

นายกลั่น  กล่าวว่า  ชาวบ้านโนนสว่างได้รับแจ้งจากทางอำเภอว่า มีบริษัท  เครือเจริญโภคภัณฑ์การเกษตร  จำกัด จะมาตั้งโรงงาน   แต่ชาวบ้านกลับไม่ได้รับทราบจากทางบริษัท  เพราะไม่เคยมีเจ้าหน้าที่มาแจ้ง  เพิ่งจะมารับทราบเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  2556  ก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาให้ยื่นคำร้องคัดค้าน  ซึ่งกระชั้นชิดมาก  แสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจของทางบริษัทที่จะให้ข้อมูลผลดี ผลเสีย หรือรับฟังความคิดเห็นกับชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสีย   ดังนั้น ชาวบ้านจึงได้เข้าชื่อกันจำนวน  58 คน  ยื่นหนังสือคัดค้านไปที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย  เพราะชาวบ้านเกรงว่า โรงงานนี้จะสร้างความเดือดร้อนด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากกลิ่นเหม็น  ฝุ่นควัน เสียงดัง และน้ำยางหกหล่นบนพื้นถนนระหว่างการชนส่ง  อีกทั้งพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านรอบโรงงานก็อาจจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากน้ำและอาการเสียด้วย  จึงยื่นหนังสือคัดค้านไว้ก่อนจนกว่าจะมีการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน และโปร่งใส

ขณะที่ผู้แทนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ชี้แจงว่า  กำลังการผลิตและขนาดของโรงงานมีขนาดใหญ่เกินกว่าหน้าที่รับผิดชอบของระดับจังหวัด จะตัดสินใจอย่างไรนั้นต้องขึ้นกับระดับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  อย่างไรก็ตาม จะนำเรื่องร้องคัดค้านของชาวบ้าน  เสนอขึ้นไปให้พิจารณาด้วย.


1 ความคิดเห็น: