วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

มติ ครม.ย้ายผู้ว่าฯเลยเข้ากรุ มีผล 1 ต.ค.นี้

นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556  นายภักดีหาญส์  หิมะทองคำ  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า  คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 17 ตำแหน่ง คือ 1.นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  2.นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  3.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  4.นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

5.นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  6.นางสุมิตรา ศรีสมบัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็น ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  7.นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  8.นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

9.นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  10.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  11.นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  12.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

13.ว่าที่ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญโสภัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  14.นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็น อธิบดีกรมที่ดิน 15.นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  16.นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  17.นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็น อธิบดีกรมการปกครอง  โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น