วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จังหวัดเลย ทำพิธีวางพวงมาลาวีรชนผู้เสียสละ พตท.1718


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พตท.1718  ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศผลบุญ และนำพวงมาลา มาสักการะดวงวิญญาณของผู้กล้าทั้ง 112 ท่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ การจัดพิธีนี้เพื่อเป็นการรำลึกวันคล้ายวันสถาปนาอนุสรณ์สถาน ผู้เสียสละ หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718
 
ซึ่งมีวีรชนคนกล้าที่ได้เสียสละ ชีวิตรักษาอธิปไตยของชาติไทยไว้ และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังมีความสำนึกและจดจำเสมอว่าในขณะที่มีภัยคุกคามต่อสันติภาพในบริเวณรอยต่อ จังหวัดเลย อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ระหว่างปี พ.ศ.2518-2521 นั้น เหตุการณ์ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเป็นอันตรายต่อเอกราชและอธิปไตยของชาติ ทางราชการได้จัดตั้งหน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาภัยคุกคาม โดยร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครผู้รักชาติขึ้นในรูปแบบ ไทยอาสาป้องกันชาติ ร่วมกับ หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร กลายเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก ความหวงแหนแผ่นดิน และความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติอย่างแท้จริง จังหวัดเลย จึงได้กระทำพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศผลบุญ และนำพวงมาลา มาสักการะดวงวิญญาณของผู้กล้าทั้ง 112 ท่าน ในวันนี้ของทุกปี

ทั้งนี้  ปัจจุบันอนุสรณ์สถาน พตท.1718 อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น