วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หอการค้าเลยเตรียมจัดปั่นจักรยานต้านคอร์รัปชั่นนายวสันต์  แก้วศิริบัณฑิต  ประธานหอการค้าจังหวัดเลย  เปิดเผยว่า   หอการค้าจังหวัดได้ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดเลยจัดกิจกรรมปั่นจักรยานต้านคอร์รัปชั่น ตามนโยบายของหอการค้าไทย  ซึ่งกำหนดให้วันที่ 6 กันยายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ( Anti Corruption  ) แต่เนื่องจากในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ซึ่งเป็นวันทำงานไม่ตรงกับวันหยุด หอการค้าจังหวัดเลยจึงขอกำหนดให้มีการรณรงค์ขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2556  นี้ เวลา 06.00 09.30 น. ตามเส้นทางรอบตัวเมืองเลย รวมระยะทาง 13 กิโลเมตร  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชาวจังหวัดเลยตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชั่น ตามนโยบายของหอการค้าไทย

ประธานหอการค้าเลยกล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนในวันจัดงานได้ที่จุดสตาร์ท ที่หอการค้าจังหวัดเลย เวลา 06.00 น.  ผู้สมัครจะได้รับเสื้อต่อต้านคอร์รัปชั่น 1 ตัว โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 042 – 832540, 081 –5445591 โทรสาร. 042 – 832540,E-mail : loeichamber@hotmail.com Facebook : www.facebook.com/loeichamber  หรือที่นายธีระพล  ผู้ประสานงาน โทร.081-5445591 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น