วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ชาวสวนยางเลย 2,000 คน เตรียมเคลื่อนพลกดดันรัฐบาลที่สีคิ้ว


จากราคายางพาราที่ตกต่ำ จนทำให้เกิดปัญหา มีผู้ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือความเดือดร้อนจากราคาตกต่ำที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในส่วนจังหวัดเลยมีการเคลื่อนไหวจากเกษตรชาวสวนยางด้วยเช่นกัน  ซึ่งจังหวัดเลยมีการปลูกยางเป็น ลำดับ 2 ของภาคอีสาน มีพื้นที่ปลูกกว่า 700,000 ไร่

นายชัยยุทธ   พิศสถาน  แกนนำเกษตรชาวสวนยางจังหวัดเลย  เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเกษตรชาวสวนยางจังหวัดเลย ได้มีการประชุมแกนนำไปแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่าจะจัดตัวแทนจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดเลย กลุ่มละ 30 คน ซึ่งทางเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดเลย มีทั้งหมด 80 กลุ่ม รวม 

นายชัยยุทธ  พิศสถาน
2,400 คน เดินทางไปสมทบกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทั่วภาคอีสานอีก 60,000 คนที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 3 กันยายน 2556 นี้ด้วย  ซึ่งก่อนหน้านี้  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  2556  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดเลยกว่า 2,000 คน ได้ออกมาชุมนุมเรียกร้องหน้าศาลากลางแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาล.  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น