วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ชาวบ้านก้างปลาฟื้นพิธีตักบาตรข้าวสารกลางคืน ประเพณีเก่าแก่ 400 ปีเมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ที่วัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ชาวบ้านได้เดินทางมาทำพิธีตักบาตรข้าวสาร ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ที่เป็นวันพระในช่วงเข้าพรรษา สร้างเสริมวัฒนธรรมแก่ชุมชน สืบทอดประเพณีที่ยาวนาน


นางประมัย  เสริฐศรี ชาวบ้านก้างปลา กล่าวว่า การทำบุญตักบาตรที่วัดศรีสัตตนาค มาตั้งแต่สมัยโบราณ กว่า 400 ปี  ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณคู่บ้าน คู่เมือง มาแต่อดีต ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านก้างปลา และท้าวตุ่น ขุนพรหม และขุนภูมิ ได้รับพระบัญชาจากเจ้าผู้ครองอาณาจักรลานช้างร่มขาว หลวงพระบาง เมื่อสร้างบ้านเมืองและวัดมั่นคงแล้ว ได้สร้างโบราณสถานคือ ธาตุญาครูชา  การตักบาตรข้าวสาร นิยมกันทำในตอนกลางคืน โดยได้สืบทอดกันมา กว่า 400 ปี และหายไปช่วงหนึ่ง หรือประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านจึงพากันรื้อฟื้นกลับมาปฏิบัติอีกครั้ง เพื่อสืบสาน ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมเก่าแก่  ซึ่งพระสงฆ์จะนำข้าวสาร นำไปนึ่งเป็นภัตตาหารอาหารไว้ฉันในวัด เนื่องจากช่วงเข้าพรรษา ไม่สามารถออกไปนอกวัดได้.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น