วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ผู้ว่าฯเลยนำประชาชนทำความสะอาดเมืองครั้งใหญ่ ถวายเป็นราชสักการะ ร.5


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นำข้าราชการ ประชาชน รวมพลังทำความสะอาดบ้านเมือง  ถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช ตามกิจกรรมตามโครงการ “ Big Cleaning Day ปวงประชาชาวเลย ร่วมใจทำความดีถวายเสด็จพ่อ ร.5” โดยการรณรงค์ทำความสะอาดถนน  สถานที่ราชการ และอาคารบ้านเรือน ในทุกอำเภอ เพื่อเสริมสร้างความสวยงาม ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว  สร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เมืองเลยน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ชาวจังหวัดเลย ถือเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวประจำปี  ซึ่งจังหวัดเลยมีศักยภาพด้านสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ภูกระดึง  ภูหลวง  ภูเรือ และ เมืองเก่าเชียงคาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระยะ5  ปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ให้เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดเลยในช่วงฤดูหนาวปีนี้ จังหวัดเลยจึงได้วางกลยุทธ์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  โดยจะเริ่มจากกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดถนนและชุมชนรวมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  ซึ่งจะเชิญชวนทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น