วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ม็อบข้าวโพดจ.เลยกว่า 500 คน ชุมนุมหน้าศาลากลาง


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556   ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวนประมาณ 500 คน  เดินทางมาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากราคาตกต่ำ  โดยการนำของนายชัยยุทธ พิศถาน นายกเทศมนตรีตำบลนาโป่ง ,นางนิสากร แพร่ศิริวุฒิพงษ์ ส.อบจ.เลย เขตอำเภอปากชม นายชาติชาย  มังคละไชยา นายกเทศมนตรีตำบลนาด้วง และแกนนำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 10 คน

กลุ่มผู้ชุมนุมได้ตั้งเวทีชั่วคราว กล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงว่า  สืบเนื่องจากปัจจุบันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก โดยอยู่ที่ราคา 3.90-4.20 บาท/กก. ส่วนต้นทุนการผลิตข้าวโพดอยู่ที่ 6.60 บาท/กก. ทำให้เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดได้รับผลกระทบและเดือดร้อนประสบกับภาวการณ์ขาดทุน ไม่มีเงินเป็นค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายในครอบครัวและชำระหนี้  ซึ่งจังหวัดเลย มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีผลผลิตปีละประมาณ 1.7 แสนตัน ปลูกกันทั้ง 14 อำเภอ  


ในปีการผลิต 2556  เกิดปัญหาความทุกข์หนักของเกษตรกร  ขอเรียกร้องให้รัฐบาลชดเชยต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคา 3.50 บาท/กก. จึงจะลืมตาอ้าปากได้  แทนวิธีการจำนำที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการรับจำนำและการเช่าโกดังเก็บรักษา  ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการแก้ปัญญาในเรื่องการทุจริตในการรับจำนำได้อย่างดียิ่ง ที่จะเป็นการแก้ปัญหาแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้ง 22 จังหวัด  แกนนำผู้ชุมนุมกล่าว

ทั้งนี้  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงมารับหนังสือข้อเรียกร้องจากแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมรับปากว่าจะนำข้อเรียกร้องรายงานให้รัฐบาลโดยเร็วที่สุด  สร้างความพอใจให้แก่ผู้ชุมนุม ก่อนจะสลายตัว แยกย้ายกันกลับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น