วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

ททท.เลยจัดคาราวานจักรยาน “ปั่นสองน่อง ท่องริมโขง เชื่อมโยงสองแผ่นดิน”เมื่อวันที่ 25  มกราคม 2557 ณ บริเวณด่านศุลกากร อ.ท่าลี่ จ.เลย  วิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยท่านสมศัก  ลิมทอง   เจ้าเมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูลี สปป.ลาว ร่วมเปิดโครงการ  “ปั่นสองน่อง ท่องริมโขง เชื่อมโยงสองแผ่นดิน”   ณ บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว ด่านผ่านแดนถาวรบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย  โดย ททท.สำนักงานเลย  ร่วมกับจังหวัดเลย หอการค้าจังหวัดเลย สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  มีนักปั่นจากกรุงเทพฯ และ จ.เลย  เข้าร่วมจำนวน 110  คน

นางสาวยุพา  ปานรอด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน(ททท.  กล่าวว่า  ปัจจุบันกระแสของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ไร้มลพิษ ลดภาวะโลกร้อน ทำให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเลือกที่จะใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางท่องเที่ยวนับวันจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเลยมีอากาศหนาวเหมาะสมกับการปั่นจักรยานท่องเที่ยว กอปรกับมีบรรยากาศของความเป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านมีสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย - ลาวเชื่อมระหว่างอำเภอท่าลี่ กับเมืองแก่นท้าว สปป.ลาว  มีเส้นทางท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงที่สวยงาม ได้แก่ อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม  จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวที่นิยมปั่นจักรยานเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเลยมาโดยตลอด  นางสาวยุพากล่าวอีกว่า โครงการ “ปั่นสองน่อง  ท่องริมโขง  เชื่อมโยงสองแผ่นดิน” จัดขึ้นเพื่อเป็นโครงการนำร่องสำหรับเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการเดินทางมาจังหวัดเลยโดยการเชื่อมโยงเส้นทางประเทศเพื่อนบ้าน  และสร้างความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558  นอกจากนั้นยังเป็นการรณรงค์การประหยัดการใช้พลังงาน  ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน รวมทั้งสามารถกระตุ้นและดึงดูดให้เดินทางเข้าท่องเที่ยวในจังหวัดเลยเพิ่มขึ้น โดยใช้เส้นทางผ่าน อ.ท่าลี่  จ.เลย -  เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูลี  และเส้นทาง  -อ.เชียงคาน อ.ปากชม จ.เลย.   ระหว่างวันที่  25 – 26  มกราคม  2557.

ภาพ-ข่าว : บุญชู  ศรีไตรภพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น