วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

เลยเอาจริง จับปรับคนปล่อยน้ำยางไหลลงถนน หลังถูกชาวบ้านร้องทุกข์สายด่วนรัฐบาล 1111


จังหวัดเลย เอาจริงรถบรรทุกยางก้อน ทำน้ำยางตกบนถนน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน กำหนดมาตรการทั้งตั้งด่านตรวจ  จับ  ปรับ

นายวิโรจน์   จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จากกรณีมีผู้ร้องเรียนต่อจังหวัดผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สายตรง 1111  กรณีขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำยางพารา บริเวณถนนสายอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย – อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ทำน้ำยางพาราตกลงบนผิวถนน มีกลิ่นเหม็น ปล่อยปละละเลยให้น้ำยางรั่วไหล  ตกหล่นลงบนพื้นถนน  ทำให้ถนนลื่นและเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ  เกรงว่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมา  ซึ่งจังหวัดเลยได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอด่านซ้าย ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง  สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย  ตำรวจภูธร  ตำรวจทางหลวง  องค์กรปกครองท้องถิ่น  แขวงการทางเลยที่ 2 กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเลย   ร่วมหารือและกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมและทำข้อตกลงร่วมกันว่า   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หน่วยงานต่างๆ จะดำเนินการอย่างเข้มข้นและจริงจัง โดย สำนักงานส่งจังหวัด และแขวงการทางเลยที่ 2(ด่านซ้าย) จะออกข้อกำหนดและมาตรการ วิธีการป้องกัน แก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ต่อผู้ประกอบการขนส่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบ  , ตำรวจภูธร และตำรวจทางหลวง ทุกหน่วยในพื้นที่ จะตั้งจุดตรวจในพื้นที่  หากรถบรรทุกยางพาราคันใดทำผิดกฎหมาย หรือข้อกำหนด จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด , หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง , ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการรับซื้อ หรือ ขนส่งยางพาราในพื้นที่  ให้ความร่วมมือตามมาตรการของทุกหน่วยงาน และ ให้กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเลย ประสานกับคณะกรรมการเกษตรกรกลุ่มขายยางพารา เพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา และให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในด้านต่างๆ โดยมีศูนย์ดำรงธรรมอำเภอด่านซ้ายเป็นหน่วยงานประสาน และติดตามแก้ไขปัญหาร่วมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการดำเนินการตามมาตรการที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในกรณีของผู้ประกอบการขนส่งยางพาราก้อน ปล่อยปละละเลยให้น้ำยางรั่วไหล  ตกหล่นลงบนพื้นถนน  ทำให้ถนนลื่น    จังหวัดได้ออกประกาศบังคับใช้ไปแล้ว ในเบื้องต้น ผู้ประกอบการที่กระทำผิดจะถูกดำเนินการในอัตราโทษปรับไม่เกิน 2,000  บาท และหากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดลักษณะดังกล่าว ให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทางโทรศัพท์ 191  ทันที.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น