วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผู้ว่าฯเลยควักเงินครึ่งล้านเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาของ ธ.ก.ส.


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานธนาคารเพื่อกาเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดเลย นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายณรงค์  ขันติวิริยะกุล ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดเลย ร่วมเปิดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการ กองทุนช่วยเหลือชาวนา ในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อรวมน้ำใจช่วยเหลือชาวนา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ รับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/2557 และยังไม่ได้รับเงินตามมูลค่าข้าวเปลือกในใบประทวน

นายณรงค์ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป พนักงาน ธ.ก.ส. ในจังหวัดเลย จะร่วมกันรณรงค์เชิญชวนและให้ข้อมูลกับประชาชนช่วยกันบริจาคและสมทบเงินเข้ากองทุนฯ  พร้อมกันกับพนักงาน ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายระดมเงินเข้ากองทุนดังกล่าว 20,000 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวนาได้ไม่น้อยกว่า 200,000 ราย เมื่อเทียบกับมูลค่าข้าวในสต็อกของรัฐบาล 112,000 ล้านบาท


จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคช่วยเหลือชาวนา 3 รูปแบบ  ประกอบด้วย  กองทุนที่ 1 บริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา กองทุนที่ 2 สมทบเงินเข้าช่วยเหลือชาวนาชนิดคืนต้น ไม่มีผลตอบแทนตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป และกองทุนที่ 3 สมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาชนิดคืนต้นคืนดอก และมีผลตอบแทนตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป อัตรา 0.63 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี โดยได้รับเงินบริจาคและเงินสมทบจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยกองทุนจะจัดสรรเงินให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายให้เกษตรกรตามมูลค่าข้าวเปลือกในใบประทวน ซึ่งการจัดสรรเงินดังกล่าวตามวิธีปฏิบัติที่กองทุนกำหนด และเรียงตามลำดับที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้กับ ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. จะคืนเงินกองทุนให้กับผู้ร่วมสมทบกองทุนที่ 2 และกองทุนที่ 3 เมื่อสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2557


ทั้งนี้ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ได้ร่วมสมทบทุน กองทุนที่ 2 จำนวนเงิน 500,000 บาท และได้มี นางสาวมีนา  แซ่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่ 233/1 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง จังหวัดเลย ร่วมสมทบทุน กองทุนที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือชาวนาในครั้งนี้ด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น