วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

จทบ.เลยเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง-ไฟป่า


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557  ศาลาจรัสราศี ค่ายศรีสองรัก  อ.เมือง จ.เลย  พล.ต.วรทัต  สุพัฒนานนท์  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดทหารบกเลย  เป็นประธานพิธีจัดเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือภัยแล้ง  โดยมีนายโสภณ  สุวรรณรัตน์  นายอำเภอเมืองเลย  นายทแกล้ว  นายทแกล้ว  นุศรีวอ  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมพิธีด้วย


ก่อนที่จะเริ่มพิธี มีการสาธิตวิธีการดับไฟในสถานการณ์ต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของเทศบาลเมืองเลย  เทศบาลตำบลนาอาน เทศบาลตำบลนาอ้อ และองค์การบริการส่วนตำบลศรีสองรักหลังจากนั้นเป็นพิธีตรวจความพร้อมการช่วยเหลือภัยแล้ง ประกอบด้วย  กำลังพล ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งได้แบ่งเป็นชุดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค และชุดดับไฟป่า  โดยมีกำลังจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 21 และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  ทั้งนี้  เพื่อสร้างความพร้อม แก้ไขข้อบกพร่อง การติดต่อประสานงาน การทำงานร่วมกันของส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนา ปรับปรุง สามารถเข้าปฏบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างสมบูรณ์.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น