วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

ททท.ชวนท่องเที่ยวเมืองเลยหน้าร้อน


ที่โรงแรมเลยพาเลซ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย  (ททท.เลย) จัดการแถลงการณ์ข่าว “ร้อนนี้...ที่เมืองเลย”   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน รวมทั้งกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเลย  โดยมีนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมด้วยนายอำเภอต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อำเภอนาแห้ว  อำเภอด่านซ้าย  อำเภอหนองหิน  และอำเภอเชียงคาน  ร่วมแถลงข่าว
นางสาวยุพา  ปานรอด  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลยกล่าวว่า  จังหวัดเลย เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายและมีความสวยงามเหมาะสมกับการท่องเที่ยวในแต่ละช่วงฤดูกาล  เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเหมาะสมกับช่วงการเดินทางขอแต่ละพื้นที่  ซึ่งในฤดูร้อนนี้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย  ด้านวัฒนธรรมประเพณี  ประกอบด้วยงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ.ด่านซ้าย  จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน  งานประเพณีสงกรานต์ที่อำเภอเชียงคาน  งานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่อำเภอนาแห้ว  จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์   งานประเพณีแห่ผีขนน้ำ บุญเดือนหก ที่บ้านนาซ่าว  อ.เชียงคาน  จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม  งานประเพณีตุ้มโฮมพี่น้องไทดำ บ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน

ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในช่วงหน้าร้อนที่น่าสนใจ ได้แก่ แก่งคุดคู้ แม่น้ำโขง อ.เชียงคาน  น้ำตกต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย   ชมวิวภูป่าเปาะ  ที่มีรูปร่างคล้ายภูเขาฟูจิที่อำเภอหนองหิน  ซึ่งในช่วงหน้าร้อน  มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเลยได้เตรียมลดราคาค่าห้องพักและอาหารไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวไว้มากกว่าร้อยละ 50  คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดเลยมากขึ้นกว่าทุกปี.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น