วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรที่ประสบภัยพายุลูกเห็บที่ อ.ภูเรือ


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557  ที่โรงเรียนบ้านสานตม  ต.สานตม  อ.ภูเรือ  จ.เลย  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเลย    พร้อมด้วยพลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  เป็นผู้แทนมอบถุงเครื่องดำรงชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ  ให้แก่ราษฎรชาวตำบลสานตม  อ.ภูเรือ  และราษฏรในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย  ที่ประสบเหตุวาตภัย  หรือพายุลูกเห็บ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557  รวมจำนวน  406 ชุด  นอกจากนี้ ธ.ก.ส. และสภากาชาดไทยยังได้นำถุงยังชีพมามอบให้ราษฎรด้วย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรในเบื้องต้น

นายบุญเติม  เรณุมาศ  นายอำเภอภูเรือกล่าวว่า   เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557 เวลา 15.30 – 16.15 น.  ได้เกิดเหตุพายุลูกเห็บขนาดใหญ่  มีผู้ประสบภัยในพื้นที่ 2 ตำบลในอำเภอภูเรือ  ประกอบด้วย ตำบลสานตม  4 หมู่บ้าน  ผู้ประสบภัย 301  ครัวเรือน   ตำบลท่าศาลา 3 หมู่บ้าน   มีผู้ประสบภัย 100 ครัวเรือน   และตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย 1 หมู่บ้าน  ผู้ประสบภัย 5 ครัวเรือน

    
สำหรับการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากพายุลูกเห็บ ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดทหารบกเลย  , กองร้อย ตชด.ที่ 249 ด่านซ้าย ,  กำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 21 และสมาชิก อส. ได้เข้ามาช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือน  รวมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  และมูลนิธิสว่างคีรีธรรมได้จัดอาหารกลางวันและอาหารเย็นมาให้เจ้าหน้าที่และราษฎรได้รับประทานด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น