วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

ชาวเลยนัดรวมตัวหน้าศาลากลาง ค้านแยกประเทศ ผู้ว่าฯไฟเขียวขึ้นป้าย


นายทศพล  พรหมเกตุ  แกนนำกลุ่มคนไทเลยพิทักษ์ชาติราชบัลลังค์ และกองทัพนิรนาม จ.เลย เปิดเผยว่า  ในวันนี้ (7 มี.ค.57) เวลา 17.00 น.  จะมีการรวมตัวของชาวจังหวัดเลยที่ไม่เห็นด้วยกับการออกมาประกาศของกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลว่าจะขอแยกประเทศ  โดยจะมีกิจกรรมร่วมกันร้องเพลงชาติ  และการอ่านแถลงการณ์ของกลุ่ม พร้อมทั้งออกรณรงค์ติดตั้งป้ายคัดค้านการแบ่งแยกดินแดนไปในเขตเทศบาลเมืองเลย


นายทศพลกล่าวว่า  สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน มีปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมากมาย การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลขาดความโปร่งใส ขาดธรรมาภิบาล ใช้อำนาจาการบริหารที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และร่างกายของประชาชน ทำให้เกิดความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย และก่อให้เกิดความเกลียดชังในหมู่ประชาชน มีการละเลยและปล่อยให้มีการละเมิดสถาบันหลักของชาติ มีความพยายามในเรื่องการแบ่งแยกดินแดน ในขณะที่ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลงานด้านความมั่นคง และภาคราชการหลายส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศไม่ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนถึงการกระทำความผิดดังกล่าว ผู้รับผิดชอบในระดับรัฐบาลปล่อยให้ปัญหาดังกล่าวดำเนินไปโดยไม่มีมาตรการและไม่ทำหน้าที่ในบทบาทที่สมควรกระทำ ซึ่งประเมินได้ว่าหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนและจริงจัง ปัญหาดังกล่าวจะขยายตัวและส่งผลต่อเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพของดินแดน จะนำไปสู่ผลกระทบต่อความมั่นคงโดยภาพรวม ขอเรียกร้องให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลยุติการเคลื่อนไหวที่จะนำไปสู่ความแตกแยก ยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเข้าคุ้มครองประชาชนทุกกลุ่มให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้ใช้ความรุนแรง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าว ด้วยการยึดถือหลักนิติธรรมแลการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเสมอภาค


กลุ่มคนไทเลยพิทักษ์ชาติราชบัลลังค์ และกองทัพนิรนาม จ.เลย  จะดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อให้ชาติดำรงอยู่บนความถูกต้อง และรักษาไว้ซึ่งความอยู่รอดปลอดภัยของชาติบ้านเมือง ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะไม่ยินยอมให้ผู้ใด หรือกลุ่มบุคคลอื่นใดดำเนินการในการแบ่งแยกดินแดนโดยเด็ดขาด และจะมุ่งพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติไว้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557  กลุ่มคนไทเลยพิทักษ์ชาติราชบัลลังค์  ได้ทำหนังสือแจ้งขออนุญาตติดตั้งป้ายดังกล่าวต่อนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ซึ่งหลังจากนั้น 2 วัน  ข้าราชการที่ทำหน้าที่หน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัด ได้โทรศัพท์กลับมาถึงแกนนำ แจ้งว่าทางจังหวัดอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมต่อต้านการแบ่งแยกประเทศได้.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น